Conform datelor INS, comparativ cu anul 2013, numărul total de întreprinderi a crescut cu 4,7%. La sfârşitul anului 2014, sectorul industrie însuma 53.865 întreprinderi, respectiv 11,2% din totalul întreprinderilor active din domeniul economic (industrie, construcţii, comerţ şi servicii). Cea mai mare pondere a fost deţinută de întreprinderile active din cadrul sectorului 'Servicii', respectiv 42,4%.

 

Datele INS mai arată că în anul 2014 numărul mediu de salariaţi a crescut cu 1,0% faţă de anul 2013. Întreprinderile din industrie au deţinut cea mai mare pondere în ceea ce priveşte numărul mediu de salariaţi (35,8%), urmate de cele din servicii (33,3%). Mărimea medie a unei întreprinderi din industrie a fost de circa 25,5 de salariaţi, în timp ce în comerţ a fost de circa 5 salariaţi.

 

În ceea ce priveşte cifra de afaceri, ponderea cea mai mare a fost deţinută de întreprinderile cu activitate principală de comerţ (39,6%), întreprinderile din construcţii deţinând doar 6,1%. Structura investiţiilor brute în cadrul sectoarelor se prezintă astfel: industrie 48,8%, construcţii 11,7%, comerţ 11,8% iar servicii 27,7%.

 

Valoarea adăugată brută la costul factorilor a fost obţinută în 2014, în proporţie de 41,9% în industrie, 8,2% în construcţii, 18,1% în comerţ şi 31,8% în servicii. Rezultatul brut al exerciţiului a înregistrat valori pozitive (profit) în toate cele patru sectoare. (sursa: capital.ro)