Politica de confidențialitate

1. Scopul politicii de confidențialitate

Scopul Politicii noastre de confidențialitate este de a furniza toate informațiile necesare despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, folosind un limbaj clar și simplu, și de a ajuta persoanele vizate în exercitarea drepturilor lor conform Secțiunii 4.

Temeiul legal al obligației noastre de a comunica informații este articolul 12 din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare: GDPR).

2. Datele operatorului de date

Nume: Birouinfo Web Srl

Site: birouinfo.ro

E-mail: [email protected]

Număr de telefon: +36 30 455 7791

3. Activitati de prelucrare a datelor

3.1 Procesare privind conexiunea

Este posibil să ne conectați prin intermediul formularului de conectare aflat pe site. Detaliile unei astfel de procesări sunt descrise mai jos.

3.1.1. Datele cu caracter personal prelucrate și scopul prelucrării

 • nume - numele de identificare a persoanei vizate
 • număr de telefon - conectarea persoanei vizate
 • adresa de e-mail - conectarea persoanei vizate

3.1.2. Temeiul juridic al prelucrării

În cazul în care cumpărătorul este persoana vizată, prelucrarea este necesară pentru a lua măsuri la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea contractului (secțiunea 6 alin. 1 lit. b din GDPR).

În cazul în care reprezentantul cumpărătorului furnizează datele sale personale în aceste scopuri, temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal – în ceea ce privește practica autorizată relevantă – este interesul legitim al nostru și al companiei cumpărătoare (secțiunea 6 alin. 1 lit. f din GDPR). . Este interesul legitim al fiecărei părți să mențină o comunicare eficientă de afaceri și să finalizeze achiziția. În opinia noastră – întrucât face parte din sfera atribuțiilor reprezentantului – prelucrarea datelor cu caracter personal menționate nu restrânge în mod disproporționat confidențialitatea și libertatea de autodeterminare a persoanei vizate.

3.1.3. Durata prelucrării

Prelucrăm datele personale până la retragerea consimțământului dumneavoastră.

3.1.4. Modul de prelucrare

Datele personale sunt colectate automat, în formă electronică.

3.2. Prelucrare privind transmiterea ofertelor

3.2.1. Descrierea prelucrării

Este posibil să căutați birouri de afaceri sau depozite pe site-ul nostru și să faceți oferte companiilor care le operează.

În cadrul acestui serviciu, facem publicitate camerelor directorului nostru pentru închiriere pe site-ul nostru web, apoi colectăm și transmitem toate ofertele către principal. Persoana vizată poate furniza orice informație (cum ar fi numele sau persoanele de contact) în ofertă prin care poate fi identificată, ceea ce înseamnă că – în ceea ce privește secțiunea 4 paragraful 2 din GDPR – datele cu caracter personal pot fi prelucrate.

Deoarece nu determinăm scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, ci acționăm în numele principalului nostru (operator), suntem calificați ca procesatori de date conform secțiunii 4 alineatul 8 din GDPR. Pentru a respecta articolul 28 din GDPR, suntem, de asemenea, obligați să încheiem un acord de prelucrare a datelor cu directorii noștri.

3.2.2. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea este necesară pentru a lua măsuri la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea contractului cu principalul nostru (secțiunea 6 paragraful 1 litera b din GDPR).

3.2.3. Durata prelucrării

După ce am integrat toate ofertele, le transmitem automat principalului nostru (controller). Dacă nu procedăm astfel, stocăm toate ofertele timp de 10 ani de la primirea lor.

3.2.4. Modul de prelucrare

Datele personale sunt stocate în formă electronică.

3.3. Prelucrare privind înregistrarea

Vă puteți înregistra pe site-ul nostru. Detaliile unei astfel de procesări sunt descrise mai jos:

3.3.1. Datele cu caracter personal prelucrate și scopul prelucrării

 • numele - identificarea persoanei vizate
 • adresa de e-mail - comunicare cu persoana vizată
 • număr de telefon - comunicare cu persoana vizată
 • parola - luarea masurilor tehnice

3.3.2. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu privire la reglementările în vigoare privind comerțul electronic din țara în care operăm (articolul 6 pct. (1) c) din GDPR).

3.3.3. Durata prelucrării

Prelucrăm datele personale până la retragerea consimțământului dumneavoastră.

3.3.4. Modul de prelucrare

Stocăm datele dumneavoastră personale în formă electronică.

3.4. Prelucrare privind buletinul informativ

Pentru a vă oferi informații relevante, este posibil să vă abonați la newsletter-ul nostru. Detaliile unei astfel de procesări sunt descrise mai jos.

3.4.1. Datele cu caracter personal prelucrate și scopul prelucrării

 • nume - pentru a se adresa utilizatorului
 • adresa de e-mail - conectarea utilizatorului prin newsletter

3.4.2. Temeiul juridic al prelucrării

Consimțământul dumneavoastră (articolul 6 punctul (1) a din GDPR).

3.4.3. Durata prelucrării

Prelucrăm datele personale până la retragerea consimțământului dumneavoastră. Vă puteți dezabona oricând la newsletter-ul nostru făcând clic pe caseta „Dezabonare”.

3.4.4. Modul de prelucrare

Datele personale sunt colectate automat și manual, în formă electronică.

4. Care sunt drepturile tale?

4.1 Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține confirmarea dacă sunt sau nu prelucrate date cu caracter personal care vă privesc și, dacă este cazul, accesul la datele cu caracter personal și la informațiile prezentate la punctul 3.

4.2 Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținând cont de scopurile prelucrării, aveți dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

4.3 Dreptul la ștergere:

Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate și vom avea obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate dacă este obligatoriu conform articolului 17 din GDPR.

4.4 Dreptul de a fi uitat:

Dacă am făcut publice datele cu caracter personal și suntem obligați să vă ștergem datele personale, informăm operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că ați solicitat ștergerea de către acești operatori cu privire la orice legături către, sau copie sau replicare a acestor date personale.

4.5 Dreptul la restricționarea prelucrării:

Aveți dreptul de a obține de la noi restricționarea prelucrării dacă este obligatorie conform articolului 18 din GDPR.

4.6 Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și aveți dreptul de a transmite acele date unui alt operator fără obstacole din partea noastră, dacă este posibil, conform articolului 20 din GDPR.

4.7 Dreptul de a reclama:

Aveți dreptul de a face apel la instanțele maghiare și de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere din Ungaria (Adresa: 1125 Budapesta, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) .

5. Măsuri și notificare

5.1. Informarea persoanelor vizate

Comunicăm orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) și articolul 18 din GDPR fiecărui destinatar căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică o situație disproporționată. efort. De asemenea, informăm persoana vizată despre acei destinatari dacă o solicitați.

5.2. Modul și termenul limită de notificare

Vă oferim informații cu privire la măsurile luate în urma unei cereri în temeiul articolelor 15 până la 22 din GDPR fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, dacă este necesar, ținând seama de complexitatea și numărul cererilor. Vă informăm despre orice astfel de prelungire în termen de o lună de la primirea cererii, împreună cu motivele întârzierii. În cazul în care faceți cererea prin mijloace electronice, noi am furnizat informațiile prin mijloace electronice acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care solicitați altfel.

Dacă nu luăm măsuri în legătură cu solicitarea dumneavoastră, vă informăm fără întârziere și cel târziu în termen de o lună de la primirea cererii cu privire la motivele pentru care nu luăm măsuri și asupra posibilității de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere și de a solicita o instanță judiciară. remediu (a se vedea punctul 4.7.).

5.3. Monitorizarea

Dacă avem îndoieli rezonabile cu privire la identitatea persoanei fizice care face cererea, putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

5.4. Costurile măsurilor și notificărilor

Vă oferim informații și luăm măsurile necesare în mod gratuit.

În cazul în care solicitările dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, este posibil să percepem o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor sau de comunicare sau de a lua măsurile solicitate sau refuzăm să dăm curs solicitărilor dumneavoastră.

6.Destinatari posibili

6.1 În timpul funcționării site-ului nostru web

Furnizorul de găzduire a site-ului nostru web (procesor de date) poate avea acces la datele personale pe care le furnizați în timpul utilizării site-ului. Datele procesatorului de date sunt următoarele:

Nume: Bence Fedor

Conexiune: Furnizor de servicii

6.2 Rețelele sociale

Site-ul nostru are mai multe profiluri de rețele sociale, astfel încât dacă ne „apreciați” pe Facebook sau ne „urmărește” pe Twitter, putem afla toate datele personale care sunt publice pe profilul dumneavoastră.

6.3 Contabilitate

Autoritatea fiscală națională maghiară are dreptul de a afla toate informațiile referitoare la contabilitate.

Nume: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Conexiune: https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat

7. Cookie-uri

7.1. Cookie-uri în general

Un cookie este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și cifre) care este trimis de un server web către un browser web și este stocat de browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browserul solicită o pagină de la server.

Cookie-urile pot fi fie cookie-uri „persistente”, fie cookie-uri „de sesiune”: un cookie persistent va fi stocat de un browser web și va rămâne valabil până la data sa de expirare stabilită, cu excepția cazului în care este șters de către utilizator înainte de data de expirare; un cookie de sesiune, pe de altă parte, va expira la sfârșitul sesiunii de utilizator, când browserul web este închis.

Cookie-urile nu conțin, de obicei, nicio informație care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dumneavoastră pot fi legate de informațiile stocate și obținute din cookie-uri.

Cookie-urile pot fi folosite de serverele web pentru a identifica și urmări utilizatorii pe măsură ce navighează în diferite pagini de pe un site web și pentru a identifica utilizatorii care se întorc pe un site web.

7.2. Cookie-urile noastre

Numele cookie-urilor pe care le folosim pe site-ul nostru web și scopurile pentru care sunt utilizate sunt prezentate mai jos:

 • Cookie-uri de sesiune – necesare pentru buna funcționare a site-ului web și a diferitelor sale caracteristici
 • Cookiebar – cookie-uri legate de scriptul de consimțământ cookie
 • Google Analytics – cookie-uri pentru instrumentul de analiză web al Google
 • Tawk.to – cookie-uri pentru chatbot-ul nostru

7.3. Blocarea cookie-urilor

Majoritatea browserelor vă permit să refuzați să acceptați cookie-uri; de exemplu:

 • în Internet Explorer (versiunea 11) puteți bloca cookie-urile folosind setările de anulare a gestionării cookie-urilor disponibile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni Internet”, „Confidențialitate” și apoi „Avansat”;
 • în Firefox (versiunea 39) puteți bloca toate cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni”, „Confidențialitate”, selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric” din meniul derulant și debifând „Accept cookie-uri de pe site-uri”; și
 • în Chrome (versiunea 44), puteți bloca toate cookie-urile accesând meniul „Personalizați și controlați” și făcând clic pe „Setări”, „Afișați setări avansate” și „Setări de conținut”, apoi selectând „Blocați site-urile de la setarea oricăror date”. " sub titlul "Cookie-uri".

Blocarea tuturor modulelor cookie va avea un impact negativ asupra gradului de utilizare a multor site-uri web.

Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea folosi toate funcțiile de pe site-ul nostru.

8. Alte prevederi

8.1. Prelucrare în scop diferit

Dacă intenționăm să procesăm în continuare datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate datele cu caracter personal, vă oferim înainte de această prelucrare ulterioară informații cu privire la acel alt scop și orice informații suplimentare relevante.

8.2. Protejarea datelor

Securizăm informațiile dumneavoastră personale împotriva accesului, utilizării sau dezvăluirii neautorizate. Securizăm informațiile de identificare personală pe care le furnizați pe serverele computerelor într-un mediu controlat, securizat, protejat împotriva accesului, utilizării sau dezvăluirii neautorizate.

8.3. Înregistrarea prelucrării

Pentru a respecta secțiunea 30 din GDPR, menținem o evidență a activităților de prelucrare aflate sub responsabilitatea noastră.

8.4. Scurgeri de date

Încălcarea datelor este o încălcare a securității care duce la distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul la datele personale transmise, stocate sau prelucrate în alt mod. În caz de încălcare a datelor, acționăm conform secțiunilor 33 și 34 din GDPR.

8.5. Modificări ale Politicii noastre de confidențialitate

Vom actualiza ocazional această Politică de confidențialitate pentru a reflecta feedback-ul. Vă încurajăm să revizuiți periodic această Politică pentru a fi informat despre modul în care vă protejăm informațiile.

În vigoare: 24 mai 2018

%companie%

Controlor

Cookie settings icon

Alegerea dvs. privind cookie-urile de pe acest site.

Folosim cookie-uri pentru a optimiza funcționalitatea site-ului și pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă.

Acest site folosește cookie-uri pentru a stoca informații pe calculatorul dvs.

Unele dintre aceste cookie-uri sunt esențiale, în timp ce altele ne ajută să îmbunătățim experiența dvs. furnizând detalii despre cum este folosit site-ul.


Cookie-uri necesare

Cookie-urile necesare activează funcționalitățile de bază, cum ar fi navigarea în pagină și accesul la zonele securizate. Site-ul web nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri și pot fi dezactivate doar prin modificarea preferințelor browserului.