Exprimat în moneda europeană, nivelul activelor nete la finele lunii decembrie a fost de 1,46 miliarde euro, cu 0,8% sub nivelul atins la finele lunii anterioare.

 

'Urmărind evoluţia activelor nete în luna raportată, se observă că SIF Moldova cu 2,8% creştere, SIF Transilvania cu 1,5% şi SIF Banat-Crişana cu 0,3% creştere, sunt performerele lunii decembrie la creşterea de active nete, în timp ce celelalte două SIF au înregistrat scăderi ale activelor nete în luna raportată. Pe ansamblul anului 2014, performera rămâne SIF Moldova, cu 6,2% creştere de activ net, urmată la distanţă de SIF Banat-Crişana, cu 0,7% creştere, după care toate celelalte SIF înregistrează deprecieri de active nete', se menţionează în comunicatul AAF.

 

La finele lunii decembrie, comparativ cu luna anterioară, doar SIF Banat-Crişana, cu 2,6%, înregistrează creştere, iar celelalte patru SIF au înregistrat deprecieri ale preţurilor de închidere. În schimb, pe ansamblul anului 2014, SIF Moldova, cu o creştere de 8,2%, şi SIF Banat - Crişana, cu creştere de 0,8%, sunt singurele SIF cu creştere, celelalte trei înregistrând scăderi, dintre care cea mai mare (de 26,5%) se regăseşte la SIF Transilvania.

 

Pe ansamblul Societăţilor de Investiţii financiare, în luna decembrie, investiţiile pe termen scurt au înregistrat o apreciere cu 3,6% faţă de luna anterioară. Ponderea acţiunilor cotate din categoria celor înregistrate în total investiţii pe termen scurt pe ansamblul SIF era, la finele lunii raportate, de 88,6% (87,5% anterior), iar ponderea acestor acţiuni în total active SIF a crescut până la 60,6% faţă de 57,9% la finele lunii anterioare. Ponderea investiţiilor pe termen scurt în total active ajunge la 68,4% (66,2% anterior) la finele lunii raportate.

 

În luna raportată, nivelul de capitalizare înregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,7 miliarde lei, similar cu nivelul lunii anterioare. Exprimată în euro, capitalizarea la finele lunii decembrie era de 0,8 miliarde euro, cu 3,9% sub nivelul lunii anterioare, pe fondul devalorizării leului.

 

SIF Transilvania şi SIF Banat Crişana au avut în decembrie cea mai mare lichiditate, în această perioadă tranzacţionându-se pe fiecare din ele 1,34% şi respectiv 1,16% din capitalul lor social, în cuantumul a 5.508 tranzacţii realizate pe SIF Transilvania şi 2.276 tranzacţii pe SIF Banat Crişana.

 

Din punct de vedere al numărului de tranzacţii realizate, SIF Muntenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu având loc 1.621 tranzacţii, ce au însumat 0,41% din capitalul social. (sursa: economica.net)