Închirierile noi, din care sunt excluse renegocierile şi reînnoirile de con­tracte, reprezintă 60.000 de metri pătraţi din toată această suprafaţă, adică 57% din volumul total, se arată într-un ra­port al companiei de consultanţă imobiliară CBRE.

 

„Creşterea ac­tivităţii totale de închiriere la începutul anu­lui 2016 a fost rezultatul in­sta­lării unui me­diu de afa­ce­ri sănătos, care a dus atât la creşterea com­paniilor deja stabilite pe piaţa locală, cât şi la un număr considerabil de noi jucători care au ales Bu­cureştiul ca nouă piaţă, plus câteva tran­zacţii începute anul trecut care s-au finalizat în 2016“, se arată în raportul CBRE.

 

 Zona de vest a fost scena celor mai multe tranzacţii, concentrând 39% din total, urmată de nord şi de Pipera. (sursa: zf.ro)