Din toate cele 162 de combinații de sectoare/orașe din regiunea EMEA, 71 au înregistrat scăderi ale randamentelor prime, nefiind înregistrată nicio creștere în trimestrul analizat.

 

Randamentele prime au scăzut în toate sectoarele principale, fiind în prezent în general cu 40-50 de puncte mai scăzute decât acum un an. Cea mai importantă schimbare a înregistrat-o sectorul logistic și industrial, unde randamentele prime au scăzut cu 20 de puncte trimestrial și aproape 60 de puncte anual, reflectând un apetit investițional foarte crescut pentru sector, cu aproape 12 miliarde de euro tranzacționate în ultimele două trimestre. Multe din centrele logistice europene strategice au înregistrat scăderi ale randamentelor în acest trimestru, printre care Paris, Frankfurt, Rotterdam, Milano și Bruxelles.

 

Sectorul de birouri a înregistrat schimbări mai puțin pronunțate (cu randamente prime scăzând 16 puncte trimestrial și 47 de puncte anual), dar a atins un prag notabil al scăderii randamentelor față de 2007, la sub 5%.

 

Randamentele din retail au scăzut de asemenea, dar numai marginal, în sectorul high street.

În schimb, sectorul de retail a înregistrat cele mai mari schimbări în privința chiriilor, cu o creștere anuală de 6,7% a chiriei prime în sectorul high street. O altă creștere importantă a chiriilor a fost înregistrată pe piețele de birouri din Germania și Spania, precum și în orașele regionale din Marea Britanie, în toate sectoarele pieței. În cazul întregului studiu, creșterile de chirii au fost înregistrate doar punctual, cu 30 din cele 162 de combinații sector/oraș înregistrând chirii mai mari și cu 10 dintre ele înregistrând chirii mai mici, dintre care câteva fiind înregistrate în regiunea ECE, unde există o disponibilitate mai mare, aceasta împiedicând creșterea chiriei.

 

“Scăderea randamentelor prime a fost o caracteristică a pieței ultimilor trei ani, iar datele din acest trimestru confirmă continuarea, sau chiar accelerarea acestei tendințe. Acest lucru este legat de cererea investițională puternică din imobiliare și un mediu favorabil al piețelor de capital caracterizat prin randamente scăzute la obligațiuni, rate ale dobânzilor scăzute și o continuă relaxare cantitativă. Înceea ce privește chiriile, în timp ce nu există niște tendințe clare, există indicii potrivit cărora unele dintre piețele cu creșteri precoce precum Londra și Dublin se îndreaptă către o perioadă de creștere mai înceată, iar unele dintre piețele redresate mai târziu, în special Spania, încep să câștige avânt”, a afirmat Richard Holberton, Senior Director, EMEA Research în cadrul CBRE.

 

Randamente

Randamentele birourilor din zona EMEA au scăzut în T3 2015. Indexul CBRE, EMEA Prime Office Yield, a a scăzut cu 18 punte în acest trimestru și cu 47 de puncte față de anul trecut. 29 dintre cele 58 de piețe studiate au înregistrat regresii ale randamentelor în cest trimestru, iar 29 au rămas neschimbate. Câteva piețe au înregistrat scăderi de 50 de puncte sau mai mult, printre care Milano, Lisabona și Belgrad.

 

Randamentele din retail au scăzut de asemenea în T3 2015, cu 7 puncte trimestrial în cazul indexului CBRE, EMEA Prime High Street Retail, și cu 12 puncte trimestrial în cazul indexului Prime Shopping Centre Yield, iar anual au scăzut cu 41 de puncte și respectiv 39 de puncte. Randamentele au scăzut în 19 dintre cele 54 de piețe și au rămas stabile în 35. Cea ma mare schimbare a fost înregistrată în  Manchester, cu o scădere de 50 de puncte, la 4,5%.

 

Randamentele din sectorul industrial au scăzut brusc în T3 2015, cu indexul CBRE, EMEA Prime Industrial Yieldegistrând o scădere de 20 de puncte trimestrial și 60 de puncte anual. Randamentele au scăzut în 23 de piețe și au rămas stabile în 27. Unele piețe au înregistrat scăderi de peste 50 puncte, printre care Milano, Bruxelles și Varșovia.

 

Chirii

Chiriile prime din Europa au rămas aproape neschimbate în T3 2015, cu o creștere trimestrială de 0,6% și anuală de 2,1%. chiriile de birouri au crescut în 15 piețe, au scăzut în trei și au rămas neschimbate în restul de 40 de piețe analizate. Printre piețele majore cu cele mai semnificative creșteri se află Dublin și Stockholm (ambele cu peste 5%). Cea mai mare scădere s-a înregistrat la St Petersburg, care a scăzut cu 16%, iar Varșovia a înregistrat de asemenea o scădere.

 

Chiriile prime din retail au rămas aprope identice în T3 2015, cu indexul CBRE, EMEA Prime High Street Retail, crescând cu 0,5%, iar indexul Shopping Centre Rent fiind neschimbat. chiriile din retail au crescut în opt piețe, au scăzut în trei și au rămas neschimbate în 43. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în West End, în Londra (7,7%). Amsterdam, Stockholm și Lisabona au înregistrat de asemenea creșterei, iar cele mai impotrante scăderi au fost înregistrate în Moscova St Petersburg.

 

Chiriile prime din industrial au rămas stabile în T3 2015, cu indexul CBRE, EMEA Prime Industrial Rent, înregistrând o creștere de numai 0,5% trimestrial și 1,4% anual. Șapte dintre cele 50 de piețe studiate au crescut patru au scăzut și 39 au rămas la neschimbate. Creșterile au fost înregistrate în Dublin, Bruxelles, Glasgow și Lyon, iar cele mia importante scăderi s-au înregistrat tot în Moscova și St Petersburg. (sursa: CBRE)