Standard & Poor's menţine astfel România în categoria speculativă, sau "junk", nerecomandată pentru investiţii pe termen lung. Calificativul "BB+" atribuit datoriilor pe termen lung ale statului român este cu o treaptă sub categoria "investment grade". Ratingurile României sunt limitate de nievlul relativ scăzut al Produsului Intern Brut (PIB) pe locuitor, de cadrul instituţional aflat încă în curs de dezvoltare, de vulnerabilitatea faţă de şocurile externe şi de nivelul încă ridicat, dar în scădere, al datoriei externe, se arată într-un comunicat al agenţiei americane de evaluare financiară, parte a grupului McGraw-Hill Companies. Pe de altă parte, calificativele acordate statului român sunt susţinute de consolidarea fiscală din ultimii ani, anticipată de agenţie să continue în linie cu ţintele asumate, şi de potenţialul economiei de atrage investiţii străine directe. "Anticipăm că creşterea economică se va consolida treptat în 2013-2015, în principal datorită creşterii investiţiilor, facilitate de o rată mai ridicată de absorbţie a fondurilor UE şi de o revenire a investiţiilor străine directe, factori care vor susţine consumul populaţiei şi exporturile", se arată în comunicatul publicat joi de S&P. Pe de altă parte, performanţele economiei vor fi afectate de "capacitatea administrativă slabă, care va limita absorbţia fondurilor UE", dar şi de progresele lente înregistrate în implementarea reformelor structurale. "Guvernul a început restructurarea societăţilor de stat, în special în sectorul energiei şi cel al transporturilor, dar considerăm că ar putea exista o reticenţă în ceea ce priveşte închiderea companiilor care înregistrează pierderi sau vânzarea activelor statului", notează agenţia de rating. În aceste condiţii, S&P estimează că rata anuală de creştere economică nu va depăşi 3% pe termen mediu. Agenţia anticipează de asemenea că băncile-mamă ale instituţiilor de credit din România nu vor reduce semnificativ finanţarea către subsidiare. Ratingurile României ar fi afectate negativ de încetinirea procesului de consolidare fiscală sau de "devierea" de la reformele structurale, sau de o situaţie în care deficitele externe ale economiei ar creşte semnificativ fără a fi însoţite de o îmbunătăţire semnificativă a potenţialului de creştere economică pe termen lung, se spune în comunicat. Pe de altă parte, ratingurile statului român ar fi susţinute de continuarea reformelor structurale pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice şi a potenţialului de creştere economică, în acelaşi timp cu menţinerea prudenţei fiscale şi diminuarea presiunilor externe. (sursa: mediafax.ro)