"În majoritatea activităţilor din sectorul economic nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de premii ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), sume din alte fonduri (inclusiv tichete de masă sau tichete cadou), realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte)", arată Institutul Naţional de Statistică (INS), într-un comunicat.

 

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii) - 18,6%; fabricarea altor mijloace de transport, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), extracţia cărbunelui superior şi inferior, telecomunicaţii, activităţi de servicii anexe extracţiei - între 10% şi 14,5%, respectiv în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, cercetare-dezvoltare, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), extracţia minereurilor metalifere - între 8% şi 9,5%.

 

Scăderile câştigului salarial mediu faţă de luna martie sau fost determinate de acordarea de prime ocazionale în luna anterioară, de nerealizările de producţie ori a încasărilor mai mici (funcţie de contracte), de dificultăţile financiare cu care s-au confruntat unele unităţi economice, precum şi de angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici.

 

Cea mai mare scădere a fost de 29,7% şi a avut loc în fabricarea produselor din tutun.

 

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (0,6%). Uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat în administraţia publică (-0,8%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (-0,3%).

 

Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7%. (sursa: zf.ro)