Registrul comerţului a aplicat prevederile legii privind eliminarea unor taxe şi tarife, publicată în acest an, şi nu va mai percepe următoarele taxe:

1. Taxe pentru operaţiunile de înregistrare în registrul comerţului:

Cererea de înregistrare în registrul comerţului pentru persoane juridice (autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 250 lei;

Cererea de înregistrare în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale (înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 90 lei;

Cererile de menţiuni simple – 45 lei:

- cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firmă;

- cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblemă pentru persoane juridice;

- declaraţie model 1;

- declaraţie model 2;

- declaraţie model 3;

- cerere de radiere;

- cerere de menţiune operaţiune unică pentru persoane juridice

- cerere de menţiuni;

- cerere depunere şi menţionare acte:

- cerere depunere situaţii financiare;

- cerere eliberare duplicat;

- cerere îndreptare erori materiale - PJ;

- cerere de preschimbare a certificatului de înmatriculare;

- cerere înregistrare în registrul comerţului - numire lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

- cerere înregistrare în registrul comerţului - numire lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - PJ;

Cererile de menţiuni complexe  – 220 lei:

- cerere de menţiuni cu două sau mai multe operaţiuni – PJ;

2. Fondul de lichidare – 50% aplicat la taxele de înregistrare;

3. Fondul privind Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – 10% aplicat la taxele de înregistrare. (sursa: capital.ro)