Numărul total al șomerilor înregistrați în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, în luna aprilie 2015, era de 463.247, fiind cu 22.631 de persoane sub nivelul din martie.

 

Numărul șomerilor indemnizați a scăzut față de luna precedentă cu 15.478 de persoane, la data de 30 aprilie 2015 fiind înregistrați 97.392 de șomeri incluși în această categorie. Numărul șomerilor neindemnizați era de 365.855 persoane, cu 7.153 mai puține persoane față de luna precedentă.

 

În aprilie 2015, rata șomajului masculin a fost de 5,59%, față de 5,87% în luna martie, iar rata șomajului feminin a fost de 4,59%, față de 4,81% în luna martie, acestea menținându-și trendul descendent.

 

În funcție de vârstă, cel mai mare număr de șomeri a fost înregistrat pe grupa 40 — 49 de ani, respectiv 135.208 persoane, urmată de 30 — 39 de ani (104.235 persoane), cei mai puțini șomeri fiind înregistrați în grupa de vârstă 25 — 29 de ani (38.622 persoane).

 

Șomerii fără studii și cei cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă (80,43%). Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 14,56% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 5,01%.

 

Deși într-o ușoară scădere, cele mai ridicate niveluri ale ratei șomajului au continuat să fie atinse în aceleași județe ca și în lunile anterioare: Teleorman (11,05%), Vaslui (10,98%), Mehedinți (9,68%), Dolj (9,13%), Buzău (9,08%), Galați (8,94%) și Alba (8,17%). (sursa: AGERPRES)