Guvernul României a adoptat o serie de măsuri au ca scop stimularea IMM-urilor și creșterea nivelului de lichiditate din piață. Pachetul adoptat se ridică la 5 miliarde de RON, având rolul de garantare a creditelor de investiții. Obiectivul este stimularea IMM-urilor si creșterea nivelului de lichiditate din piață. Pentru atragerea lichidităților, Professional Capital Finance oferă consultanță gratuită companiilor aflate în dificultate.

 

“Decizia de a oferi consultanță gratuită și de a renunța la onorariile fixe este pentru a stimula mediul de business. Este absolut necesar să ajutăm companiile să atragă finanțările garantate de stat, astfel încât această injecție de capital să ajungă în circuitul economic. Această soluție este esențială pentru a limita efectele epidemiei COVID-19 asupra economiei. IMM-urile sunt un pilon de stabilitate pentru economia locală și trebuie să depunem toate eforturile pentru a menține sănătatea acestora.” a declarat Mihai Iordan, Managing Partner Professional Capital Finance.

 

Angajamentul Professional Capital Finance este de a ajuta companiile să navigheze prin pachetul legislativ adoptat prin ordonanță de urgență și de a oferi consultanță în relația cu băncile. De aceea, este necesară explicarea tuturor instrumentelor pe care statul le pune la dispoziție pentru sprijinirea economiei. Astfel, garanțiile de stat reprezintă un angajament expres, necondiționat și irevocabil asumat de FNGCIMM - Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituția de credit, ca urmare a producerii riscului de credit (neplata).

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) este o instituție financiară nebancară, deținută 100% de statul român, înființată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanțări, prin acordarea de garanții pentru instrumentele de finanțare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

Parametrii finanțărilor garantate de către stat:

1. Plafon maxim cumulat, acordat per beneficiar: RON 10,000,000, din care:

· Plafon maxim line capital de lucru: media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani, in limita a RON 5,000,000;

· Valoare maxima credite de investiții: RON 10,000,000;

2. Procent garantare stat, prin FNGCIMM - Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii: 80%;

3. Maturitatea maximă pentru linia de capital de lucru: 36 luni;

4. Maturitatea maximă pentru credite de investiții: 120 luni.

 

Mai mult, ordonanța prevede subvenționarea dobânzii aferente acestor credite pe o perioadă de minimum un an (până la 31.03.2021) și poate fi prelungită cu încă 2 ani în condițiile în care restricțiile sanitare vor avea un impact mai mare asupra economiei.

 

Cum poate o companie sa acceseze astfel de facilitați?

 

În cazul în care compania se încadrează în criteriile de eligibilitate menționate, compania se poate adresa oricărei bănci comerciale pentru accesarea unor astfel de facilități. Un aspect important al procesului este faptul că, de la momentul intrării în vigoare a ordonanței de urgență și a publicării normelor metodologice de aplicare și până la momentul la care companiile vor putea începe procesul de analiza în vederea obținerii facilităților de credit va exista o perioada de timp de până la 2 săptămâni, timp în care băncile vor semna convenția de garantare cu statul prin FNGCIMM și vor defini parametrii de funcționare a noilor produse bancar. Aceste două săptămâni pot reprezenta intervalul ideal pentru pregătirea dosarului de finanțare.

În plus, un alt aspect important este procentul de garantare oferit de stat – 80%. Astfel, companiile vor trebui sa aibă la depoziție o serie de active – libere de sarcini – pe care să le aducă în completarea garanției statului până la cuantumul de 100% din facilitatea de credit accesată.

În funcție de normele interne ale băncii pentru care se optează, garanțiile suplimentare aduse de companie pot fi: active imobiliare: terenuri, clădiri, active mobiliare: echipamente, precum și active circulante: creanțe, stocuri.

Professional Capital Finance se angajează să ofere consultanță în relația cu băncile, pentru a facilita și a grăbi procesele de obținere a finanțărilor garantate de stat. Întreaga echipă de consultanți este pregătită să răspundă tuturor solicitărilor din partea companiilor aflate în dificultate ce vor dori să beneficieze de know-how. Întregul proces de consultanță se va desfășura la distanță, în conformitatea cu toate recomandările autorităților. Companiile care doresc să acceseze consultanța Professional Capital Finance pot scrie la [email protected]. (sursa: Professional Capital Finance)