La începutul lunii decembrie, prim-ministrul Dacian Cioloș a declarat că modificarea Codului Fiscal este o decizie care va trebui luată de viitorul Executiv, care va avea legitimitatea conferită de alegeri și de votul unei majorități parlamentare.

Din data de 1 ianuarie 2017 vor intra în vigoare o serie de prevederi ale Codului fiscal, dar și alte măsuri cuprinse în diverse acte normative aprobate în 2016.

Iată principalelor modificări care vor fi aplicate:

- Impozitul pe construcții speciale se aplică doar până la 31 decembrie 2016, inclusiv, urmând a fi eliminate de la 1 ianuarie.

- Din punct de vedere al contribuțiilor sociale obligatorii, începând cu data de 1 ianuarie 2017, sunt reglementate următoarele măsuri:

1. Se introduce plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, respectiv, baza lunară de calcul asupra căreia se aplică cota individuală de contribuție nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat;

2. Se elimină excepția potrivit căreia persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, investiții, precum și din alte surse, nu datorează contribuție pentru aceste venituri dacă mai realizează și venituri din salarii, pensii sau venituri din activități independente.

- Cota standard de TVA va fi 19%, fiind prevăzute și două cote reduse de TVA de 5% și, respectiv, 9%.

- Totodată, nivelul accizelor la carburanți va fi redus după cum urmează:
1. motorină de la 1897,08 lei /1000 litri la 1518,04 lei /1000 litri
2. benzină fără plumb de la 2035,40 lei /1000 litri la 1656,36 lei /1000 litri
3. benzină cu plumb de la 2327,27 lei /1000 litri la 1948,23 lei /1000 litri.

De asemenea, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar fiscal, s-au aprobat începând cu 1 ianuarie 2017, următoarele măsuri principale din domeniul impozitelor și taxelor reglementate de Codul fiscal:
- extinderea perioadei de aplicare a facilității privind scutirea de impozit a profitului reinvestit, precum și includerea în sfera de aplicare a măsurii și a profitului investit în achiziționarea dreptului de utilizare a programelor informatice;
- introducerea regimului special de TVA pentru agricultori (persoane fizice, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care efectuează activități/servicii agricole) și care, în prezent, întâmpină dificultăți în aplicarea regimului normal de TVA.
Astfel, se va acorda gradual compensația în cotă forfetară, pe baza unui procent de compensare de 1% în anul 2017, 4% în 2018 și 8% în anul 2019.
- modificarea regulilor de ajustare a TVA în cazul bunurilor de capital, în sensul renunțării la ajustarea unică și aplicarea unei ajustări anuale pentru o cincime/o două zecime din taxa aferenta bunului de capital;
- abrogarea prevederilor referitoare la Registrul operatorilor intracomunitari;
- suspendarea până la data de 31 decembrie 2019, a obligației depunerii a trei declarații informative (cod 392A, 392B și 393);
- modificarea prevederilor referitoare la măsurile aplicabile contribuabililor care își recapătă codul de TVA după ce acesta a fost anulat organele fiscale, în sensul repunerii în drepturi a contribuabililor ce și-au redobândit codul de TVA și acordarea beneficiilor pierdute în perioada aferentă anulării codului. (sursa: profit.ro)