Ca structură, participaţiile la capital (inclusiv profitul net esti­mat) au reprezentat  200 mil. euro în primul trimestru, iar cre­ditele intragrup 685 mil. euro (net).

 

„Cred că situaţia ISD ar trebui să se îmbunătăţească, deoarece România a avut o evoluţie economică mai bună decât alte ţări. Mă aştept ca 2015 să aducă o creştere a acestor investiţii“, con­si­deră analistul Aurelian Dochia.

 

Volumul ISD depinde atât de situaţia macroeconomică autoh­tonă, cât şi de cea a ţărilor din care provin aceste investiţii. Economia României a dat semne bune în primul trimestru al anului, făcând un salt de 4,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În 2014 investitorii străini au adus în România 2,4 miliarde de euro, în scădere faţă de 2013, când volu­mul total de investiţii străine di­recte a fost de 2,7 mld. euro. Anul 2013 reprezentase al doilea an consecutiv de creştere pentru ISD-uri după perioada de criză, dar 2014 a anulat optimismul, iar banii aduşi de investitorii străini au scăzut din nou.

 

Cel mai ridicat nivel al in­vestiţiilor străine directe s-a în­registrat în anul 2008, de 9,49 mld. euro. Între 2003 şi 2008 România a înregistrat creşteri ale volumului ISD în fiecare an, excepţie făcând doar anul 2007.

 

Volumul ISD-urilor reflectă atât atractivitatea mediului de afaceri autohton, cât şi percepţia investitorilor străini asupra eco­nomiei. Intrările de ISD cuprind participaţii la capital şi credite intragrup, în timp ce ieşirile de ISD se împart în venituri din participaţii la capital şi dobânzi. (Sursa: zf.ro)