Cifrele reflectă evoluția costului orar al forței de muncă în formă ajustată, după numărul zilelor lucrătoare.

În formă brută (neajustată), față de aceleași perioade de comparație, variația costului orar al forței de muncă a diferit nesemnificativ față de forma ajustată (0,07%, respectiv 3,17%)', se precizează în comunicatul INS.

În ultimele trei lini din 2013, față de trimestrul precedent, costul orar al forței de muncă, în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare, a crescut în majoritatea activităților economice. 'Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în construcții (6,57%), tranzacții imobiliare (4,1%) și intermedieri financiare și asigurări (3,72%)', se mai arată în comunicatul INS.

Totuși, sunt și sectoare în care costul cu forța de muncă a scăzut în perioada menționată. 'Scăderi mai accentuate ale costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au înregistrat în învățământ (-13,81%) ca urmare a creșterii timpului efectiv lucrat față de trimestrul precedent (fenomen caracteristic acestei activități în trimestrul al IV-lea al fiecărui an, cauzat de reînceperea anului școlar), industria extractivă (-7,33%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-5,43%)', potrivit datelor INS.

În ceea ce privește cheltuielile salariale cu forța de muncă, acestea au crescut, în ultimul trimestru din 2013 față de trimestrul precedent, cu 0,08%, iar cheltuielile non-salariale cu 0,05%. Datele sunt valabile pentru indicatorul în formă ajustată, în funcție de numărul zilelor lucrătoare. 'Creșterile înregistrate de cele două componente — pentru indicii în formă brută (neajustată) — au fost de 0,07%, respectiv 0,04%', se precizează în comunicatul INS.

În comparație cu ultimul trimestru din 2012, în trimestrul patru din 2013 pe principalele activități economice, cele mai mari creșteri ale costului orar al forței de muncă, în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare, s-au înregistrat în activități de servicii (9,02%), administrație publică (6,84%) ca urmare a actualizării legislației de salarizare a personalului plătit din fonduri publice și tranzacții imobiliare (6,49%), mai arată datele INS. O ușoară scădere s-a înregistrat în comerț (-0,17%).

 

'Creșterea față de același trimestru al anului precedent — indici în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare — pentru componenta privind cheltuielile directe (salariale) cu forța de muncă a fost de 3,18%, iar pentru indicii în formă brută (neajustată) de 3,17%. Componenta privind cheltuielile indirecte (non-salariale) a înregistrat creșteri de 3,19%, respectiv 3,17%', se subliniază în comunicatul INS. (sursa: AGERPRES)