„Preţul de pornire pentru procedura de nogociere directă este de 31,1 milioane de euro fără TVA. Organizatorul va putea accepta şi oferte sub acest preţ, dar nu mai jos de 20,6 milioane de euro”, potrivit unui anunţ al lichidatorului judiciar. Preţul iniţial cerut de CITR era de 43 milioane de euro. 

Swan Office & Technology Park este un complex de birouri de clasă A situat în orașul Voluntari, jud. Ilfov, Șoseaua București-Nord nr. 15-17-19-21-23 și este compus din: proprietate imobiliară formată din teren în suprafață de 27.867,01 mp și 3 clădiri de birouri 2S+P+5E plus anexe, cu o suprafață închiriabilă de 29.124 mp; lot de teren pentru dezvoltare ulterioară în suprafață de 5.000,02 mp (suprafață inclusă în suprafața totală a activului prezentat mai sus); bunuri mobile: echipamente tehnologice, aparatura de măsură și control și mobilier de birou; contracte de închiriere spații comerciale.

Ofertele și documentele de participare la negociere directă vor trebui depuse până în data de 10.10.2016, orele 15:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar. 
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la procedura de negociere directă sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a procedurii de negociere directă, care este parte integrantă a Caietului de sarcini. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat începând cu data de 22.09.2016 în intervalul orar 09.00-18.00 de la sediul ales al lichidatorului judiciar CITR Filiala Ilfov SPRL, Green Court, str. Gara Herăstrău nr. 4, et. 3, Sector 2, București. Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la procedura de negociere directă. Preţul unui caiet de sarcini este de 20.000 LEI + TVA. (Sursa: zf.ro, CTIR)