În timp ce în Bucureşti omul de afaceri se concentrează exclusiv pe zona de proiecte rezi­denţiale, în Iaşi Iaciu a finalizat la înce­putul acestei săptămâni o investiţie de 15 mil. euro în conversia unui centru comercial din centrul oraşului într-o clădire de birouri. La începutul lui 2014, Iaciu a cumpărat de la East Balkan Properties centrul comercial Mol­dova Mall şi a început lucrările de con­ver­sie în toamna anului trecut, investiţia tota­lă fiind de 15 mil. euro. Noua clă­dire se nu­meşte Moldova Center şi pla­sează circa 14.500 de spaţii de birouri chiar în inima Ia­şiu­lui.

 

Mişcarea făcută de Iaciu vine în con­tex­tul în care Iaşiul se conturează ca un nou centru IT al ţării. Potrivit datelor de la Insti­tu­tul Naţional de Statistică, Iaşiul a fost al pa­trulea judeţ din România în ce priveşte creşterea numă­rului de angajaţi din sectorul infor­ma­ţiilor şi comunicaţiilor în perioada 2008-2013. Dacă în 2008 în Iaşi lucrau circa 3.300 de oameni în acest domeniu, după cinci ani de criză numărul acestora crescuse la 4.500, cu 36% mai mult. Primele trei lo­curi în acest cla­sament au fost ocupate de Cluj, Braşov şi Ilfov.

 

„Cred că într-un an, clădirea va fi închiriată în proporţie de 100%. Luăm în cal­cul mai multe variante, fie închirierea în­tregii clădiri unui singuri chiriaş, fie un mix. Un lucru care contează foarte mult în aceste negocieri este disponibilitatea noastră de a aco­moda o eventuală expansiune a clienţilor noştri. Cel mai probabil, va mai urma un pro­iect în Iaşi în vederea conso­li­dării“, a spus Iaciu. Potrivit acestuia, în Moldova Center ar putea lucra circa 1.500 de oameni.

 

„Sunt în imobiliare de 25 de ani. Am avut în minte proiecte mici, acesta este un proiect de dimensiuni medii, dar randa­men­tele sunt pe clădiri mari“, mai spune Iaciu, care crede că investiţia în Moldova Center, fi­nan­ţată în totalitate din fonduri proprii, se va amortiza în circa 13 ani. (sursa: zf.ro)