Acest proiect face parte dintr-o serie amplă de inițiative de dezvoltare sustenabilă ale Genesis Property prin care va transforma YUNITY Park într-un concept nou de real estate, ce va redefini viitorul modului de lucru și de viață urbană. Genesis Property, primul grup imobiliar din țară care a devenit semnatar al Pactului Global al Națiunilor Unite (UN Global Compact) privind drepturile omului, munca, lupta împotriva schimbărilor climatice și protecția mediului, și-a propus să reducă la net zero emisiile de carbon până în anul 2040.

Reducerea impactului asupra mediului înconjurător devine o preocupare tot mai importantă pentru angajații români, în contextul preocupărilor legate de schimbările climatice, iar așteptările privind măsurile „verzi” cresc, așa cum arată un sondaj inițiat în primăvara acestui an de Genesis Property, în rândul a 1.180 de angajați din toată țara. Astfel, angajații consideră că măsurile de protecție a mediului din clădirile și complexurile de birouri și locuințe sunt foarte importante, iar 70% dintre aceștia se așteaptă la o abordare sustenabilă și la mai multe inițiative pentru mediu.

YUNITY Park a fost gândit încă din faza de proiectare în deplină concordanță cu cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU și este conceput cu multiple măsuri și inițiative care contribuie la reducerea impactului asupra mediului și crearea unei destinații „verzi”. Unele dintre acestea vizează în mod special atât creșterea eficienței energetice, cât și asigurarea unor surse sustenabile de energie. 

„Reducerea impactului asupra mediului este o prioritate integrată perfect în strategia companiei noastre și ține cont de cerințele angajaților care lucrează în spațiile de birouri administrate de noi. De aceea și misiunea strategică a Genesis Property este construită în jurul obiectivelor de a reduce impactul asupra mediului înconjurător și dependența de combustibilii fosili, iar eficiența energetică și energia solară sunt piloni esențiali ai acesteia. Facem un prim pas înainte în efortul de aliniere al actualului concept NZEB (nearly Zero-Energy Building) către clădirile cu emisii zero (ZEB), aliniind astfel cerința de performanță energetică din actuala Directivă de Eficiență Energetică a Clădirilor cu obiectivul UE pe termen lung de neutralitate climatică. YUNITY Park este gândit ca un exemplu de sustenabilitate pentru viitor, nu doar pentru provocările din prezent”, a spus Ioan Bejan, Director de Sustenabilitate, Genesis Property.

De asemenea, Genesis Property a efectuat o evaluare detaliată a clădirilor și a zonei adiacente YUNITY Park și a identificat un set suplimentar de măsuri pentru a reduce și mai mult consumul de energie, chiar dacă toate clădirile se incadrau deja în cea mai ridicată clasă de eficiență energetică - clasa A. 

Cele 1,080 panouri fotovoltaice instalate pe cladirile din YUNITY Park vor produce între 650 - 680 MWh/an, în funcție de condițiile atmosferice. Alte măsuri în curs de implementare includ: iluminatul interior și exterior cu tehnologia LED, modernizarea unor echipamente și instalații de încălzire și răcire pentru reducerea consumului, introducerea de senzori pentru un management mai eficient al utilităților și diminuarea risipei. Astfel, eficiența energetică a fost tratată ca o sursă de energie în sine, înainte de a lua în considerare și a decide orice alte investiții, conform principiului „Energy Efficiency First”, recomandat de Comisia Europeană.