"Prin această ofertă, Fondul intenţionează să răscumpere un număr maxim de 227.572.250 acţiuni sau 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă, aplicându-se valoarea cea mai mică dintre acestea două, la un preţ care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/acţiune sau mai mare de 2,0RON/acţiune", arată comunicatul citat.

 

Perioada maximă de derulare a acestui program de răscumpărare expiră în data de 6 august 2016. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social. Administratorul Fondului anunţă faptul că, urmare a evaluării ofertelor depuse în cadrul procesului de selecţie a intermediarilor, Wood & Company Financial Services, A.S. a fost selectat să furnizeze servicii de intermediere pentru cel de-al cincilea program de răscumpărare.

 

 Fondul poate răscumpăra un volum zilnic de acţiuni de până la 25% din cantitatea medie zilnică de acţiuni ale Fondului care sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată pe care se efectuează achiziţia, calculat potrivit legislaţiei aplicabile. Administratorul Fondului va raporta săptămânal în legătură cu derularea acestui program de răscumpărare. (Sursa: bursa.ro)