În funcţie de datele ajustate sezonier, PIB-ul s-a cifrat la 174,85 miliarde lei preţuri curente, în creştere cu 1,6% faţă de ultimul trimestru al anului trecut, în termeni reali, şi cu 4,2% faţă de primele trei luni ale anului trecut, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).

 

Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transportul şi depozitarea, hotelurile şi restaurantele au contribuit cu 1% la creşterea economică din primul trimestru, această ramură având o pondere de 17,8% la formarea PIB, iar volumul său de activitate s-a majorat cu 5,8%.

 

Totodată, industria, cu o pondere de 21,1% (volumul de activitate a crescut cu 4,2%), a avut o contribuţie de 0,9% la avansul PIB, la fel ca şi informaţiile şi comunicaţiile, cu o pondere de 7%, însă cu un avans al volumului de activitate de 13,2%.

 

Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 14,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 3,5%, au avut un aport de 0,4%.

 

Din punct de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei au avut o contribuţie de 3,3% la creşterea economică, cu o apreciere a volumului de 4,9%. De asemenea, un aport pozitiv, de 1,2%, l-a avut formarea brută de capita fix, pe fondul urcării volumului cu 8%.

 

"Ca urmare a scăderii volumului cheltuielii pentru consumul final al administraţiilor publice (cu 1%) aceasta a avut o contribuţie negativă la creşterea PIB, de -0,2%. O contribuţie negativă la creşterea PIB a avut-o exportul net (-1,3%), consecinţă a creşterii cu 9,7% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 12,6%. Este de remarcat insă, soldul pozitiv al balanţei de plăţi", se arată în comunicatul INS.

 

Seria ajustată sezonier a PIB trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru primul trimestru faţă de varianta "semnal" fiind nesemnificativă.

 

Bugetul pentru anul în curs a fost fundamentat luând în calcul o creştere a PIB de 2,5%. Cea mai recentă estimare a Comisiei Naţionale de Prognoză, datând din luna mai, ia în calcul un avans de 3,3%. (sursa: mediafax.ro)