"Procentul de realizare a structurii de rezistenţă aferentă proiectului Magistrala 5 de metrou, Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă), inclusiv Valea Ialomiţei, este acum de circa 80%. Depunem toate eforturile ca la sfârşitul anului viitor să fie finalizate toate lucrările", a afirmat Homor.

 

În ceea ce priveşte lucrările aferente tronsonului de metrou magistrala 4 racordul 2 Parc Bazilescu - Străuleşti, stadiul este de circa 50%. Finalizarea lucrărilor aferente acestei secţiuni, conform graficului de execuţie, este programată la sfârşitul anului 2016.

 

Şeful Metrorex a arătat că societatea nu are în plan să facă disponibilizări, iar angajări de personal vor fi realizate când va fi pusă în exploatare Magistrala 5.

 

Referitor la planul de investiţii, Metrorex se aşteaptă ca proiectele incluse în Planul de mobilitate urbană durabilă Bucuresti - Ilfov (PMUD-BI) să fie finanţate din fonduri europene nerambursabile, atât în ceea ce priveşte proiectele mature (în faza de execuţie sau lansare proceduri de atribuire a contractelor de execuţie lucrări), cât şi proiectele noi (în etapa de lansare a serviciilor pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate sau strategice de perspectivă).

 

Proiectele aflate în faza de execuţie, toate cu finanţare din fonduri europene nerambursabile, atât POST 2007-2013 (faza 1), cât şi Programul Operaţional Infrastructură Mare POIM 2014-2020 (faza 2) sunt magistrala 4 secţiunea Parc Bazilescu - Străuleşti; magistrala 5 secţiunea Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomiţei; MOD Ventilaţie şi Control acces pentru staţiile de metrou aflate în funcţiune; îmbunătăţirea condiţiilor de transport pe magistrala 2 Pipera - Berceni prin achiziţie de trenuri noi.

 

Proiectele mature în faza de lansare proceduri de atribuire a contractelor de execuţie lucrări, toate incluse în POIM 2014-2020, sunt îmbunătăţirea condiţiilor de transport pe M2 Pipera - Berceni prin modernizarea căii de rulare, M5 Secţiunea Eroilor (PS Operă) - Universitate - Piaţa Iancului - Pantelimon şi M6 Gara de Nord - 1 Mai - Băneasa - Otopeni.

 

Proiectele noi indicate în strategia de dezvoltare a metroului din Bucureşti sunt M4 Gara de Nord - Gara Progresul; modernizarea căii de rulare a magistralelor 1 şi 3, modernizarea staţiilor de metrou de la magistralele 1, 2 şi 3, extinderea liniilor de metrou la magistralelor 1, 2 şi 3, magistrala 7 Colentina - Alexandriei şi magistrala 8 Inelul de sud Crângaşi - Dristor.

 

Oficialii Metrorex precizează că lista proiectele majore prevăzute pentru perioada 2014-2020 pentru dezvoltarea infrastructurii metrou este prezentată în POIM, alte proiecte urmând a fi adăugate în funcţie de rezultatele Planului de Mobilitate Urbană Bucureşti.

 

De asemenea, şeful Metrorex a arătat nu se preconizează o scumpire a tarifelor de acces la metrou până la finele anului şi că proiectul de trecere a Metrorex în subordinea Primăriei Bucureşti este dificil.

 

"Deşi unificarea serviciilor de transport public este benefică pentru bucureşteni, în acest moment un transfer al Metrorex în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti ar fi dificil din mai multe motive, finanţarea menţinerii actualelor condiţii de calitate a transportului cu metroul fiind unul dintre ele", a adăugat Homor.

 

Prin magistrala 5 de metrou, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură urbană din România, vor fi transportaţi aproape 65.000 călători pe zi. Primul tronson al magistralei, de aproape 7 km, va avea un depou şi zece staţii - Eroilor, Academia Militară, Orizont, Favorit, Tudor Vladimirescu, Parc Drumul Taberei, Romancierilor, Valea Ialomiţei, Valea Argeşului şi Râul Doamnei.

 

Asocierea Astaldi - FCC - Delta ACM - AB Construct realizează lucrările de rezistenţă a secţiunii Râul Doamnei - Opera, în baza unui contract atribuit în martie 2011, pentru aproape 920 milioane lei, fără TVA. În acest an, Metrorex a atribuit unei asocieri conduse de italienii de la Astaldi alt contract, de un miliard de lei, cu TVA, pentru lucrări de finisaje la magistrala 5.

 

În construcţia acestei magistrale este implicat şi grupul german Max Bogl, selectat în aprilie 2011 pentru realizarea staţiei şi depoului Valea Ialomiţei, printr-un contract în valoare de 231,6 milioane lei, fără TVA.

 

Tronsonul Parc Bazilescu - Lac Străuleşti, magistrala 4, este construit tot de Astaldi , contractul fiind semnat în iulie 2012, pentru 714,73 milioane lei, fără TVA. Asocierea reuneşte şi firmele Somet, TIAB şi Uti Construction & Facility Management. Contractul vizează extinderea reţelei cu două staţii (Laminorului şi Lac Străuleşti) şi include lucrările de structură tunel (1,3 km), structura aferentă staţiilor, un depou de metrou şi un terminal multimodal. (sursa: mediafax.ro)