Astfel, în proiect se prevede că la articolul 111 - referitor la definirea venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal -, după alineatul (8), se introduce un nou alineat, alineatul (9), care va avea următorul cuprins: ”(9) Prezentul articol nu se aplică veniturilor obținute din transferul bunurilor imobile din patrimoniul afacerii, acestea fiind impozitate conform regulilor prevăzute la Cap. II - Venituri din activități independente.”

 

În prezent, dezvoltatorii persoane fizice plătesc impozit pe tranzacțiile imobiliare la fel ca persoanele care vând locuințe din patrimoniul personal,  însă datorează TVA. Codul fiscal în vigoare prevede că pentru vânzarea de imobile, cu excepția locuințelor, caselor de vacanță, a celor moștenite sau retrocedate, se datorează TVA, fiind considerate activități comerciale.

 

Astfel, atât pentru construcții noi, din momentul în care încep să fie angajate costuri sau se fac investiții, cât și pentru achizițiile făcute în scopul revânzării, persoanele fizice trebuie să se înregistreze ca plătitoare de TVA. Prima tranzacție este scutită, însă este luată în calcul la stabilirea plafonului de 220.000 lei, peste care plata TVA devine obligatorie. Din momentul în care o persoană se înregistrează la TVA, se consideră, automat, că desfășoară o activitate comercială.

 

Impozitul este diferit în funcție de perioada de deținere. Dacă s-a aflat în proprietate mai puțin de 3 ani, iar valoarea este mai mică de 200.000 lei, cota este 3%. Dacă valoarea depășește 200.000 lei, impozitul este de 6.000 lei la care se adaugă 2% din ce depășește 200.000 lei. În schimb, dacă a fost deținut mai mult de 3 ani, cota este 2% pentru cele cu valoare sub 200.000 lei, respectiv de 4.000 lei plus 1% din ce depășește 200.000 lei pentru cele cu valoarea mai mare decât această sumă. (Sursa: profit.ro)