Propunerea are ca obiect de reglementare extinderea scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri, cu o nouă categorie de clădiri, respectiv ''clădirile, construcţie nouă, edificate de o societate sau o persoană fizică autorizată, în condiţiile legii, exlusiv în scopul comercializării''.

Potrivit raportului Comisiei pentru buget-finanţe, scutirea se aplică de la momentul finalizării construcţiei până la data valorificării acesteia prin vânzare sau cedarea folosinţei.

''Dezvoltatorul imobiliar construieşte cu forţe proprii, în cadrul şi potrivit obiectului de activitate – ca o activitate de producţie – o clădire, obţinând un produs finit destinat ulterior comercializării, ca marfă. În prezent, potrivit legii, după finalizarea construcţiei şi obţinerea produsului finit, constructorul este obligat să înregistreze imobilul edificat la compartimentul de impozite şi taxe locale, în vederea impozitării'', se arată în expunerea de motive.

Iniţiatorul susţine că similitudinea dintre producătorul de immobile construite şi producătorul de mijloace de transport este, practic, perfectă.

''Diferenţa, potrivit cadului legal actual, este data de faptul că impozitarea, în cazul mijloacelor de transport, se face doar după prima înregistrare/înmatriculare, în timp ce, în cazul imobilelor construite, înregistrarea şi impozitarea se realizează obligatoriu de la data finalizării construcţiei, chiar dacă nu nu sunt comercializate, iar utilizarea acestora nu a început'', se mai arată în expunerea de motive.

Decizia Senatului a fost luată cu 50 de voturi pentru, 12 abţineri şi niciun vot împotrivă.

Senatul a fost primă cameră sesizată, Cameras Deputaţilor fiind for decizional. (sursa: zf.ro)