Noile prevederi sunt cuprinse in OG nr. 25/2014, publicata in Monitorul Oficial inca din 29 august 2014, ce stabileste ca toti strainii cu sedere legala pe teritoriul Romaniei pot fi incadrati in munca doar in baza avizului de angajare obtinut de angajatori, informeaza site-ul ziare.com.

 

 

Pentru a demonstra ca indeplineste toate conditiile impuse de lege, angajatorul trebuie sa prezinte si: certificatul de inmatriculare sau inregistrare in registrul comertului ori certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in copie si in original; certificatul constatator din care sa rezulte ca in registrul comertului sau, dupa caz, in Registrul asociatiilor si fundatiilor nu au fost inregistrate mentiuni privind deschiderea procedurii falimentului, certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are sediul social sau profesional ori, dupa caz, domiciliul angajatorul, privind achitarea obligatiilor catre bugetul de stat la sfarsitul trimestrului incheiat anterior depunerii cererii, cazierul judiciar. (sursa: capital.ro)