Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi a certificatului de înscriere de menţiuni va fi de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă persoana competentă să soluţioneze cererile de înregistrare nu va dispune altfel, pentru completarea documentaţiei.

 

La cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii și în cazurile în care societatea nu şi-a depus situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare; societatea nu şi-a depus la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, declaraţia că nu a desfăşurat activitate de la constituire, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare.

 

Actul normativ cuprinde și o serie de modificări vizând îmbunătățirea și simplificarea procedurilor privind dizolvarea, lichidarea și radierea din registrul comerțului.

 

În acest sens, se transferă competența de prelungire a perioadei de lichidare de la tribunal la oficiul registrului comerțului, aspect ce are drept consecință simplificarea procedurii de lichidare, precum și degrevarea instanțelor de judecată.

 

De asemenea, au fost introduse modificări în ceea ce privește efectuarea publicității legale, în sensul că oficiul registrului comerţului va comunica un extras al rezoluţiei prin care s-a dispus înmatricularea către Regia Autonomă «Monitorul Oficial» R.A., spre publicare, pe cheltuiala solicitantului, în următoarea zi lucrătoare după efectuarea înmatriculării persoanelor juridice.

 

Publicarea în Monitorul Oficial al României, a extrasului rezoluţiei sau, după caz, a rezoluţiei integrale, se va efectua în cel mult 21 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la oficiul registrului comerţului.

 

În cazul rezoluţiilor de respingere a cererii de înregistrare şi a înregistrărilor care nu conduc la modificarea actului constitutiv, împotriva rezoluţiei directorului şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate se va putea formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare, pentru părţi, şi de la data publicării pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului/pe portalul de servicii on-line al acestuia, pentru orice persoană interesată. (sursa: capital.ro)