Un alt factor important ține de existența unei politici de gestionare energii raționale care rezultă dintr-un management deschis, orientat spre implementarea de servicii energetice specializate, corelat cu expertiza pe acest sector și, foarte important, cu analiza de urmărire a proceselor de consum, indicarea și scoaterea în evidență a punctelor deficitare, relația distribuitor – furnizor – consumator final.

În anul 2020, în toate sectoarele care au rămas în activitate, situația generată de pandemia globală a stimulat creativitatea, digitalizarea și crearea de noi servicii. Deci, la ce ne putem aștepta să vedem în sectorul energetic în 2021?

#1 Centrarea pe client devine esențială

Într-un mediu economic cu o evoluție marcată de incertitudine, centrarea pe client va fi esențială pentru atragerea și fidelizarea clienților și, în cele din urmă, pentru asigurarea unei afaceri sănătoase. Oamenii s-au obișnuit cu servicii digitale în majoritatea domeniilor vieții lor, iar așteptările la nivel de transparență și flexibilitate sunt acum mult mai mari. Drept urmare, clienții devin mai predispuși să schimbe furnizorii de energie, mai ales după liberalizarea pieței de energie electrică pentru consumatorii casnici. Nevoile tuturor utilizatorilor finali evoluează, de asemenea. De exemplu, creșterea numărului de vehicule electrice, a panourilor solare private și a pompelor de căldură creează o nevoie de soluții integrate, produse si servicii. Este timpul ca furnizorii de energie electrică să pună accentul pe client care să fie în centrul fiecărei decizii si sa vina în întâmpinarea acestora prin furnizarea de servicii de suport tehnic precum reviziile echipamentelor de climatizare și instalarea de echipamente conexe cum ar fi cele de smart home.

#2 Internetul Lucrurilor și Rețelele inteligente

Funcționarea mai eficientă a rețelelor de furnizare a energiei electrice, precum și rețelele inteligente sunt un element cheie în transformarea sectorului energetic. Internetul Lucrurilor (IoT) și senzorii de monitorizare a activelor, dronele de inspecție sau sateliții utilizați în acest domeniu produc o mulțime de date. Partajarea acestor date cu toate părțile implicate și utilizarea acestora pentru a găsi răspunsurile corecte la întrebările legate de eficiența vor fi esențiale pentru ca funcționarea rețelelor să fie mai rezilientă, mai flexibilă și mai durabilă. În plus, folosirea tehnologiei de Data Analytics pentru a extrage corelații relevante din volumul imens de date generate în sectorul energiei și utilităților aduce informații legate de tiparele de utilizare ale clienților. Aceste informații permit prognozarea cererii și gestionarea eficientă a energiei, dar pot contribui și la prevenirea fraudei, reducerea pierderilor, îmbunătățirea conformității cu cererile de reglementare și îmbunătățirea serviciilor pentru clienți.

Totodată, introducerea tehnologiei blockchain va permite o trasabilitate a furnizării energiei și a modului ei de producere din surse regenarabile. Folosirea datelor în acest mod va crește satisfacția utilizatorilor și va ajuta companiile să transforme datele în bani.

#3 Contoarele Inteligente - Dinamica dintre producători și consumatori

Interacțiunea dintre producători, consumatori și furnizorii de rețele devine din ce în ce mai strânsă. În ultimii ani a crescut numărul de persoane care sunt atât producători, cât și consumatori de energie (de ex. proprietarii de case și instalațiile industriale cu panouri fotovoltaice pe acoperișuri). Fiecare prosumer este un potențial manager de energie care trebuie să colaboreze cu producătorii și furnizorii de energie electrică, iar impactul acestora crește odată cu numărul lor. Dar, cu un număr tot mai mare de „micro-entități” în sistem, cum pot companiile energetice să le ia în considerare aportul atunci când producția și cererea sunt încă atât de volatile? Aici își arată valoarea contoarele inteligente deoarece ajută la reducerea decalajului dintre consumatori, producători și furnizorii de energie. Consumatorii primesc o imagine de ansamblu asupra profilului lor de consum și pot detecta potențialul de economisire prin schimbarea rutinelor sau adaptarea infrastructurii. Pentru producători și furnizorii de energie electrică, contoarele inteligente oferă informații despre comportamentul utilizatorilor și astfel stabilesc baza pentru răspunsul la cererea la scară largă. Coloana vertebrală a acestei transformări este o rețea inteligentă care ”gândește” predictiv și oferă pieței recomandări bazate pe date cu privire la momentul stocării, vânzării, transformării sau consumului de energie. Contorizarea inteligentă reprezintă baza tuturor proiectelor de eficientizare energetică, iar în prezent, prin introducerea obligativității la nivel legislativ european a montării doar de contoare inteligente, acest impact va crește și va avea ca rezultat eficiența energetică.

#4 Gestionarea automată a energiei și Inteligența Artificială (AI)

Soluțiile de Data Analytics oferă analiza în timp real necesară pentru optimizarea performanței operaționale și a luării deciziilor. Ca o consecință a timpilor de livrare mai scurți pe piață, accentul în gestionarea energiei trece de la planificarea pe termen lung la permiterea unei reacții aproape în timp real la schimbări. Acest lucru necesită procese de licitare și livrare automatizate în mare măsură, dar și volume mari de date și inteligență artificială pentru prognoze , atât pentru companiile energetice, cât și pentru companiile care lucrează în sectoare cu consum mare de energie. Se așteaptă ca adoptarea tot mai mare a platformelor cloud în sectorul energiei și utilităților să aibă un impact pozitiv asupra creșterii pieței. Cu toate acestea, piața se confruntă cu provocări majore privind securitatea datelor, precum și cu probleme de confidențialitate a acestora. În plus, unele companii energetice nu au expertiză de data analytics și se luptă cu integrarea de noi soluții software în arhitectura IT moștenită. Pentru a echilibra acești factori și pentru a se adapta la cerintele pieței, companiile energetice trebuie să investească și să își sporească competențele de IT.

#5 Tehnologiile hardware și cele digitale

Tehnologiile hardware și cele digitale vor începe să co-evolueze, ambele având nevoie una de cealaltă pentru a oferi impactul necesar la nivel de eficiență și reziliență. În mod tradițional, energia a fost o industrie cu un accent puternic pe procesele fizice. Îmbunătățirile tehnologiei hardware, ale utilajelor și echipamentelor, precum și cele privind modul de operare ale acestora vor fi la fel de importante în viitor, dar nu vor fi suficiente pentru a face diferența. Companiile energetice care doresc să devină mai eficiente vor trebui să se concentreze și pe partea de transformare digitală. Analiza datelor cu programe software performante va fi necesară pentru a sprijini îmbunătățirile viitoare în generarea, distribuirea și consumul de energie electrică.

#6 Contracte de Servicii Energetice Autorizate

Apelarea la societăți prestatoare de servicii energetice autorizate și-a arătat în ultimii ani utilitatea prin management și audit energetic adoptat la nivel de societate care este aliniat la legea eficienței energetice, astfel reușindu-se implementarea, completarea unor politici energetice europene. Aceste contracte au dus la implementarea de măsuri esențiale, așa cum este contorizarea inteligentă, măsură care dă oglinda de consum și

profilul consumatorului final, opțiuni de finanțare implementare măsuri de eficiență, analiză centralizată în dispecerate de monitorizare, prevenire și gestionare energii într-un mod eficient.

În concluzie

Pentru a ține pasul cu schimbările continue și evoluția tehnologica, companiile energetice dar si marii consumatori vor trebui să se concentreze pe tehnologie și competențe digitale. Vor trebui să investească, să obțină cunoștințe și să se alăture concurenței pentru experți de IT bine calificați. Vestea bună este că nu trebuie să facă totul singuri. Partenerii cu experiență în eficiența energetică precum EnergyPal pot ajuta atât companiile din sectorul energetic și utilizatorii industriali să construiască o afacere rezilientă și să prospere într-un mediu în care schimbarea este constantă.

Autor: Lucian Anghel, Fondator și CEO, EnergyPal-Timepal Romania și Facilities Management Services