Comisia Europeană cere României şi Republicii Cehe să îi notifice toate măsurile de transpunere a Directivei, care trebuia să fie transpusă în legislaţia naţională până la 9 iulie 2012.

Dacă România şi Cehia nu îşi îndeplinesc obligaţia legală în termen de două luni, Comisia ar putea lua decizia de a sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, se arată într-un comunicat al CE.

Potrivit Directivei 2010/31/EU, statele membre trebuie să instituie şi să aplice cerinţe minime privind performanţa energetică a clădirilor şi să se asigure că este realizată certificarea performanţei energetice a clădirilor. Totodată, documentul prevede realizarea unor inspecţii periodice a sistemelor de încălzire şi de aer condiţionat.

De asemenea, Directiva solicită statelor membre să se asigure că, începând din 2021, toate clădirile noi vor fi "clădiri cu consum de energie aproape zero".

Comisia Europeană a adoptat, joi, 108 decizii împotriva statelor membre, printre care se numără 12 avize motivate şi 5 sesizări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Astfel, CE a decis să trimită Germania în faţa Curţii din cauza unei lacune din legislaţia naţională privind accesul la justiţie în probleme de mediu şi Polonia pentru implementarea incorectă a prevederilor Directivei 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, bunuri şi servicii.

Bulgaria este trimisă în faţa CJUE pentru că nu a asigurat protecţia unor habitate unice şi specii importante, iar Spania pentru că nu a aplicat în integralitate directiva UE care stabileşte norme de bază privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor în ceea ce îi priveşte pe membrii Gărzii Civile.

 

Totodată, Comisia Europeană a considerat că Belgia nu respectă în integralitate prevederile Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene în ceea ce priveşte scutirile fiscale aplicabile instituţiilor Uniunii, şi a decis să sesizeze Curtea, la recomandarea vicepreşedintelui CE responsabil de relaţiile interinstituţionale şi de administraţie, Maroš Šefčovič. (sursa: economica.net)