Astfel, cele două grupuri vor negocia achiziţiile în comun şi vor deveni o forţă şi mai puternică în discuţiile cu funizorii. Pentru un producător, indiferent de talia lui, prezenţa în cele peste 10.000 de magazine ale celor două grupuri cu afaceri cumulate de peste 80 mld. euro va deveni crucială.

               

„Acest acord pune bazele unui parteneriat pe termen lung, cele două companii rămân independente, însă îşi unesc forţele pentru negocierile cu furnizorii. Acordul va creşte compe­titi­vitatea ofertelor, totul spre be­neficiul consu­ma­to­rilor“, po­trivit unui comu­nicat de presă al Carre­four. Chiar şi după intra­rea în vigoare a acordului de la 1 ianuarie 2015 cele două companii îşi vor construi separat politicile comerciale, astfel că fiecare retailer îşi va vinde produsele la preţul sta­bilit de el. De ase­me­nea, orice acţiune promo­ţio­nală va fi stabilită intern de fiecare companie în parte.

 

Carrefour este unul dintre cei mai puternici retaileri de la nivel mon­dial, activând pe toate segmentele de piaţă, de la hiper­mar­keturi şi super­mar­keturi la magazine de proximitate şi discount. Pe piaţa locală grupul francez Carrefour a intrat în 2001 cu un hipermarket în cartierul bucureştean Militari.

 

Anul acesta, la 13 ani distanţă, francezii au atacat ultimul segment de piaţă pe care nu erau prezent, respectiv cel al vânzărilor cash&carry. Pe acest segment, al comerţului modern în sistem angro evaluat la 1,8 mld. euro anual, activează în prezent Metro Cash&Carry şi Selgros. (sursa: zf.ro)