"În şedinţa din 28 martie 2013, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,25% pe an; gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar; menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit", se arată în comunicatul de presă transmis de banca centrală. Banca centrală a Ungariei a decis în urmă cu două zile să reducă rata dobânzii de politică monetară de la 5,25% la 5%, nou minim istoric, astfel că România are în prezent cea mai mare dobândă cheie dintre statele membre ale Uniunii Europene. Pe de altă parte, România avea în februarie şi cea mai înaltă rată a inflaţiei din Uniunea Europeană, de 4,8% (IAPC) şi 5,65% (IPC, publicat de INS) februarie la februarie. BNR a aplicat ultima reducere de dobândă în urmă cu un an (martie 2012), de la 5,5% pe an la 5,25% pe an. Menţinerea dobânzii a fost anticipată de piaţă şi anunţată, implicit, chiar de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Şeful băncii centrale afirma recent că scăderea dobânzilor se va relua doar după ce se confirmă revenirea inflaţiei în intervalul ţintit, estimată pentru a doua parte a anului. Cu doar o zi înainte de şedinţa de politică monetară, miercuri, Isărescu a declarat că, deşi economie se află încă în recesiune, se manifestă în continuare anticipaţii inflaţioniste, ceea ce nu permite băncii centrale să reducă dobânzile. El a vorbit şi de nevoia de stabilitate a dobânzilor, arătând că o bancă centrală nu se poate "juca", să reducă dobânda şi la puţin timp că aplice o creştere. CA al BNR reafirmă că BNR monitorizează atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin utilizarea adecvată a instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare. Banca centrală are pentru acest an o ţintă de inflaţie de 2,5%, plus/minus un punct procentual, iar cea mai recentă prognoză a BNR indică pentru finalul anului un nivel de 3,5%. Analiza celor mai recente evoluţii ale indicatorilor macroeconomici relevă reluarea dezinflaţiei, după accelerarea temporară a creşterii preţurilor de consum în luna ianuarie 2013, precum şi o relativă ameliorare a activităţii economice, susţinută de evoluţia favorabilă a exporturilor nete, se arată într-un comunicat transmis de BNR după şedinţa Consiliului de Administraţie pe probleme de politică monetară. Rata anuală a inflaţiei a coborât la nivelul de 5,65% în luna februarie 2013 de la 5,97% în luna precedentă, menţinându-se însă în continuare în afara intervalului de variaţie din jurul ţintei şi deasupra nivelului de 4,95% înregistrat în decembrie 2012. Rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustată a fost în luna februarie de 3,1%, marginal sub nivelul de 3,2% înregistrat în luna precedentă. Rata CORE2 este calculată prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi a băuturilor alcoolice. Dinamica produsului intern brut s-a plasat în teritoriu pozitiv în ultimul trimestru al anului trecut, iar adâncirea deficitului de cerere agregată s-a temperat. Indicatorii monetari relevă în continuare o dinamică anuală reală negativă a împrumuturilor acordate sectorului privat, similară evoluţiilor creditului din zona euro şi din majoritatea ţărilor din regiune. Politica monetară şi-a păstrat caracterul prudent în vederea ancorării ferme a anticipaţiilor privind inflaţia, pe fondul puseului inflaţionist tranzitoriu şi al unei volatilităţi sporite a fluxurilor de capital în condiţiile retensionării zonei euro, cu impact advers asupra apetitului pentru risc al investitorilor. Pe măsura calmării situaţiei politice şi financiare interne, BNR a calibrat atent instrumentele de politică monetară, inclusiv prin modificarea manierei de gestionare a lichidităţii din fermă în adecvată, ceea ce a determinat ameliorarea condiţiilor lichidităţii de pe piaţa monetară şi implicit reducerea semnificativă a nivelului ratelor dobânzilor interbancare. Apropierea nivelului ratelor dobânzilor interbancare de cel al dobânzii de politică monetară întăreşte transmisia semnalului acesteia din urmă, tendinţă reflectată pozitiv pe piaţa creditului în monedă naţională, prin reducerea treptată a costurilor finanţărilor pentru economia reală şi sectorul guvernamental. Evaluările actuale ale BNR reconfirmă perspectiva plasării ratei anuale a inflaţiei pe o tendinţă descendentă, dar în afara intervalului de variaţie în perioada următoarelor luni, contribuţia dezinflaţionistă principală având-o persistenţa deficitului de cerere agregată. Ulterior, rata anuală a inflaţiei este prognozată a atinge limita superioară a intervalului asociat ţintei la finele lui 2013. În aceste condiţii, pentru ancorarea eficace a aşteptărilor privind inflaţia, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,25% pe an, continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar şi păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. Conduita politicii monetare vizează asigurarea stabilităţii preţurilor pe termen mediu în condiţii de stabilitate financiară şi ale atenuării impactului nefavorabil exercitat de factori externi şi interni asupra redresării economiei. (sursa: curierulnational.ro)