“Contractantul se obligă să execute pe riscul său lucrările de amenajare a centrului de date la Agenția BNR Gorj, situată în Târgu-Jiu, strada Geneva 4, județul Gorj, asigurând finalizarea acestora și remedierea oricăror defecte ale lucrărilor în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract și în baza prevederilor Legilor 50/1991 și 10/1995, a propunerii tehnice și propunerii financiare, întocmite în baza proiectului tehnic elaborat de SC Atrium SRL Târgu-Jiu”, se arată în proiectul de contract întocmit de instituție.

Ofertele vor fi depuse pe 30 septembrie și deschise patru zile mai târziu.

BNR elaborează, aplică și răspunde de politica monetară și de curs de schimb, de autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, de promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți pentru asigurarea stabilității financiare, precum și de administrarea rezervelor internaționale ale României.

Totodata, BNR sprijină politica economică generală a statului, fără a prejudicia îndeplinirea obiectivului său fundamental privind asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. (sursa: profit.ro)