"Din cifrele strategice reiese că, de la 474.000 de firme în decembrie 2013, vrem să înregistrăm o creștere cu peste 40% a numărului de întreprinderi din România la 670.000 până la sfârșitul anului 2020", a explicat Iliu, în cadrul unei conferințe pe teme de dezvoltare a IMM-urilor.

 

În aceeași perioadă, strategia vizează creșterea numărului de IMM-uri la mia de locuitori cu peste 50% de la 24,06 la finalul lui 2013, la 35,45 în 2020.

 

În ceea ce privește numărul de angajați în IMM-uri, în strategie se prevede o creștere de la 2,6 milioane în 2013, la 3,2 milioane în 2020.

 

Oficialul guvernamental a prezentat și cele cinci direcții ale strategiei pentru IMM-uri, respectiv sprijinirea antreprenoriatului, accesul IMM-urilor la finanțare adecvată, accesul firmelor la competență și inovare, accesul la piețe și modul de reacție al administrației publice la nevoile firmelor mici și mijlocii. (sursa: AGERPRES)