Noile formulare, aprobate prin ordin de ministru, conţin informaţii suplimentare despre proprietăţile strănilor în România.

 

Unele informaţii se află deja în formularele de declaraţii pe care contribuabilii le depun cum ar fi: informaţii privind tipul proprietăţilor, suprafaţele proprietăţilor, preţul de cumpărare, valoarea impozabilă. Însă alte informaţii sunt nou introduse în formulare, cum ar fi: natura proprietăţilor: rezidenţială, comercială, industrială, agricolă; informaţii valorice privind proprietăţile: valoare de asigurare, valoare de expropriere, valoare de fuziune.

 

Ordinul a fost dat pentru realizarea schimbului automat obligatoriu de informaţii cu administraţiile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Directivei 2011/16/UE, transpusă în Codul de procedură fiscală la Titlul VII1.

 

În acest scop, utorităţile administraţiei publice locale trebuie să colecteze de la persoanele rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene care deţin proprietăţi imobiliare în România, informaţiile stabilite la nivelul Comisiei Europene. (Sursa: capital.ro)