Acest lucru este posibil ca urmare a protocolului dintre DGITL Sector 1 şi Camera Notarilor Publici din Bucureşti, în baza căruia documentele necesare efectuării unei tranzacţii imobiliare vor fi transmite cabinetului notarului, în format electronic.

Sistemul informatic permite realizarea operaţiunilor de eliberare a certificatelor de atestare fiscală precum şi, la cererea contribuabilului, de înregistrare/ scoatere din evidenţa fiscală a unor bunuri imobile.

Securitatea sistemului informatic, autentificarea utilizatorilor pe bază de certificate digitale calificate şi confidenţialitatea datelor transmise între utilizatori este asigurată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS).

Potrivit administraţiei locale, principalele avantaje ale noului sistem sunt reducerea riscului ca persoane de rea-credinţă să poată înstrăina bunuri, în mod fraudulos; combaterea evaziunii fiscale, prin reducerea numărului de cazuri care au ca obiect înstrăinarea de bunuri mobile şi imobile, pentru care contribuabilii care le deţin în proprietate nu au achitate la zi impozitele şi taxele locale la bugetul local al Sectorului 1; evitarea dublei impuneri asupra aceluiaşi bun impozabil/taxabil; eliminarea timpului pe care contribuabilii Sectorului 1 îl alocă acestor operaţiuni prin deplasare la sediile DGITL Sector 1. (sursa: AGERPRES)