Piaţa construcţiilor a înregistrat un maxim de 24,1 miliarde euro în 2008, an după care a urmat criza - piaţa scăzând în 2010 la 16,6 miliarde euro. Anul 2011 a marcat o revenire uşoară, dupa care curba a fost constant descendentă. Potenţialul pieţei este foarte ridicat, decalajul între România şi Uniunea Europeană în privinţa dezvoltării imobiliare şi a construcţiilor fiind de 28 de ani.

 

Cel mai important segment al pieţei construcţiilor este cel rezidenţial - 34% în 2015, urmat de non-rezidenţial - 26% şi infrastructură - 23%. Cel mai dinamic segment este cel al utilităţilor. Prefabricatele din beton sunt prezente în segmentele non-rezidenţial, infrastructură, utilităţi şi alte lucrări civile.

 

În 2015, piaţa materialelor de construcţii a crescut cu 8%. Consumul intern de materiale de construcţii a fost anul trecut în valoare de 6,4 miliarde euro (50% materiale de construcţii minerale), în creştere cu două puncte procentuale.

 

Anul trecut, piaţa materialelor de construcţii a reprezentat 41,7% din valoarea totală a pieţei de construcţii, în creştere semnificativă faţă de 34,3% în 2010. Creşterea valorică este explicată de creşterea preţurilor materialelor de construcţii, precum şi de scăderea volumelor de infrastructură.

 

Consumul intern de prefabricate din beton a fost în 2015 de 1,45 milioane mc (creştere de 4% faţă de 2014), respectiv de 235 milioane euro (creştere de 6%). Revenirea pieţei, pe care concurează 515 producători, continuă în 2016, creşterea fiind de 8,7%. (sursa: economica.net)