Prevederile sunt incluse într-un proiect de lege aflat în dezbatere la Parlament și care modifică în acest sens două articole din Codul Fiscal.

 

Necesitatea acestor modificări este explicată prin faptul că legislația actuală nu face distincție între imobilul clădire, construit exclusiv cu destinația comercializării, ca marfă, de către o societate sau o persoană fizică autorizata (PFA) și o locuință edificată pentru folosința proprie.

 

În prezent, potrivit legii, după finalizarea construcției și obținerea produsului finit, constructorul este obligat să inregistreze imobilul construit la compartimentul de impozite și taxe locale, în vederea impozitării.

 

Proiectul de lege consideră dezvoltatorul imobiliar un producător, iar unitățile locative drept marfa acestuia, destinată comercializării, scopul său fiind valorificarea construcțiilor, fie prin vânzare, fie prin cedarea folosinței sub formăfde închiriere, leasing sau comodat.

 

 “Din acest punct de vedere, similitudinea dintre producătorul de imobile construite și producătorul de mijloace de transport este, practic, perfectă. În ambele cazuri marfa produsă este destinată comercializării, potrivit obiectului de activitate, și este supusă înregistrării, in vederea impozitării, impozitul făcându-se venit al autorității locale. Diferența, potrivit cadrului legal actual, este dată de faptul că impozitarea, în cazul mijloacelor de transport, se face doar după prima înregistrare sau înmatriculare, până la acest moment fiind considerate marfă, în timp ce, în cazul imobilelor construite, înregistrarea și impozitarea se realizează obligatoriu de la data finalizării construcției, chiar dacă nu sunt comercializate, iar utilizarea acestora nu a început”, este unul din motivele proiectului.

 

În plus, se arată în motivația proiectului, dezvoltatorul imobiliar este obligat să reevalueze după trei ani produsul său finit, adică marfa, ca „activ imobiliar”, impozitat ca atare, deși acesta este destinat doar vânzării.

 

“Mai ales în perioada de vârf a crizei imobiliare, când lipsa de lichidități bănești a blocat majoritatea tranzacțiilor, s-au înregistrat perioade de ani de zile între momentul finalizării construcției și momentul vânzării sau cedării folosinței”, este un alt motiv invocat în sprijinul proiectului.

 

Prin urmare, proiectul prevede scutirea de impozite și taxe pentru “clădirile, construcție nouă, edificate de o societate sau o persoană fizică autorizată, în condițiile legii, exclusiv în scopul comercializării”.

 

Proiectul completează totodată Codul Fiscal, arătând că “scutirea operează de la data finalizării construcției, în condițiile legii, și până la prima vânzare sau, după caz, până la începerea utilizării, de către constructor sau de o altă persoană, prin cedarea folosinței, clădirile fiind considerate marfă”.

 

Astfel, doar după prima vânzare, respectiv, după începerea utilizării, este datorat impozitul legal pentru respectivul imobil.

 

Scutirea nu se aplică construcțiilor destinate folosinței proprii, conform proiectului.

 

La momentul dezbaterii actualului Cod Fiscal, aceste propuneri fuseseră acceptate și introduse în forma adoptată de Senat, dar Camera Deputaților a revenit la forma inițiatorului, modificările fiind eliminate.

 

“Toți specialiștii consultați, inclusiv deputații și senatorii, susțin fără rezerve propunerea prezentă”, subliniază motivația care însoțește proiectul de lege. (sursa: profit.ro)