Valoarea estimată a achiziției publice este, astfel, de 960.000 lei, TVA inclusă. Data limită de depunere a ofertelor este 28 martie, ora 10:00, deschiderea acestora urmând să se facă la ora 11:30.

 

"Contractul se va derula până la 31.12.2016, cu posibilitatea de prelungire până la 30.04.2017, cu condiția existenței fondurilor bugetare cu această destinație", se arată în anunțul de participare.

 

Potrivit caietului de sarcini al licitației, suprafață totală solicitată necesară desfășurării activității Organismului Intermediar pentru Energie este de aproximativ 1.225 mp. Spațiul de lucru minim necesar este de 645 mp, pentru circa 50 de persoane, compartimentat cu pereți și împărțit în birouri de lucru. Nu se acceptă compartimentare de tip open space.

 

Ministerul Energiei caută pentru OIE un imobil aflat într-o zonă ușor accesibilă cu mijloacele de transport în comun. "Imobilul să fie recent construit sau consolidat (construcția sau consolidarea să fie făcută în ultimii 5 ani), în acest sens prezentându-se documente relevante din care să rezulte calculul rezistenței la cutremur, conform prevederilor legale. Imobilul să fie amplasat la o distanță maximă de 500 de metri față de metrou și 100 de metri față de mijloacele de transport în comun", mai solicită ministerul.

 

În caietul de sarcini se specifică faptul că în prețul chiriei trebuie să intre serviciile de mentenanță a centralei termice și a centralei telefonice, precum și serviciile de mentenanță a echipamentelor IT aflate în dotarea locatorului.

 

"Oferta va specifica detaliat ce servicii vor fi asigurate în cadrul mentenanței echipamentelor de rețea și a serverelor necesare pentru conectivitate la internet și pentru funcționarea serviciilor de web, poștă electronică și a altor servicii și aplicații IT specifice OIE. Oferta trebuie să conțină achiziționarea, instalarea softurilor necesare și punerea în funcțiune a echipamentelor. Toate costurile serviciilor mai sus menționate vor fi suportate de proprietar în costul chiriei, cu excepția costurilor lunare de utilități (apă, iluminat, ridicarea gunoiului, încălzire, dacă este pe gaze naturale, telefonie fixă, internet), care se vor plăti lunar separat", se precizează în document.

 

Organismul Intermediar pentru Energie (OIE) este instituția responsabilă cu implementarea și monitorizarea proiectelor cu fonduri UE în domeniu, în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE). În prezent, instituția își are sediul într-un imobil din strada Ernest Juvara, sector 6, București.

 

În decembrie anul trecut, Ministerul Energiei a prelungit cu 2 luni termenul de finalizare al proiectelor cu fonduri UE din domeniu. Inițial, acestea trebuiau finalizate până la finalul lui 2015, însă deadline-ul a fost mutat pe 29 februarie 2016, printr-un ordin emis de ministrul Energiei, de modificare a Ghidului Solicitantului aferent proiectelor din cadrul axei prioritare 4, pentru evitarea riscului de dezangajare a unor fonduri din cauza nefinalizării la timp a proiectelor.

 

Anterior, în noiembrie 2015, ministrul Energiei, Victor Grigorescu, declara, în cadrul primei sale conferințe de presă susținute în calitate de ministru, că România riscă să piardă fonduri europene pentru proiecte de eficiență energetică ale autorităților locale în valoare de peste 500 milioane de lei din cauza faptului că este posibil ca acestea să nu poată fi puse în funcțiune până la finalul anului. (sursa: profit.ro)