În perioada analizată, principalele creşteri au fost semnalate la utilaje, inclusiv mijolace de transport, cu 6,6% şi la lucrări de construcţii noi cu 4,5%. Pe segmentul alte cheltuieli a fost înregistrată o scădere de 7,1%.
 
Comparativ cu perioada similiară a anului trecut, în primele nouă luni ale anului se constată o creştere a ponderii investiţiilor nete în utilaje cu 0,8% şi în lucrări de construcţii cu 0,1%. Ponderea investiţiilor nete în alte cheltuieli a scăzut cu 0,9%.
Investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 17,6 miliarde lei în trimestrul trei, în scădere cu 0,8% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

În perioada menţionată, au fost înregistrate scăderi la toate elementele de structură, respectiv alte cheltuieli cu 19,2%, lucrări de construcţii noi cu 5,6% şi la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 0,9%. (sursa: zf.ro)