Potrivit INS, la creşterea PIB, în trimestrul I 2014 faţă de trimestrul I 2013, au contribuit toate ramurile economiei, cu excepţia construcţiilor, activităţilor de intermediere financiară şi asigurări şi a activităţilor profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport care, împreună, au avut o contribuţie negativă (-0,4%).

 

INS a reconfirmat miercuri datele semnal transmise în urmă cu două săptămâni, anunţând că Produsul Intern Brut serie brută estimat pentru trimestrul I 2014 a fost de 127,62 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 3,8% faţă de trimestrul I 2013.

 

PIB - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul I 2014 a fost de 162,66 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,1% faţă de trimestrul IV 2013 şi cu 3,8% faţă de trimestrul I 2013.

 

Contribuţie pozitivă mai importantă a avut Industria (+2,3%), cu o pondere de 29,7% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 7,9%.

 

Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+0,6%), cu o pondere de 12,5% la formarea PIB şi al cărui volum de activitate s-a majorat cu 5,4%.

 

Informaţiile şi comunicaţiile (+0,3%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (4,3%) dar care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate (7,4%).

 

Impozitele nete pe produs (+0,8%), cu o pondere de 13,9% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 5,5%.

 

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 6,7% contribuind cu 4,4% la creşterea PIB şi exportului net (cu o contribuţie de +0,7%), consecinţă a creşterii cu 9,7% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere, uşor mai mică, a volumulului importurilor de bunuri şi servicii cu 8,5%. Este de remarcat, de asemenea, soldul pozitiv al balanţei de plăţi.

 

Ca urmare a scăderii volumului formării brute de capital (cu 10,4%) aceasta a avut o contribuţie negativă la creşterea PIB, de -1,5%. (Sursa: mediafax.ro)