În formă brută (neajustată), față de aceleași perioade de comparație, variația costului orar al forței de muncă a diferit nesemnificativ față de forma ajustată (4,20%, respectiv 7,64%).

 

Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat, în trimestrul II față de trimestrul I, în industria extractivă (20,74%), producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (14,62%) și intermedieri financiare și asigurări (11,42%).

 

Scăderea costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-a înregistrat doar în construcții (-1,72%).

 

În trimestrul II 2015, creșterea față de trimestrul anterior (pentru indicii în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a componentei privind cheltuielile directe (salariale) cu forța de muncă a fost de 4,29%, iar pentru cea privind cheltuielile indirecte (non-salariale) de 4,39%. Creșterile înregistrate de cele două componente — pentru indicii în formă brută (neajustată) — au fost de 4,18%, respectiv 4,27%.

 

În trimestrul II 2015 comparativ cu trimestrul II 2014, pe principalele activități economice, cele mai mari creșteri ale costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) se observă în alte activități de servicii (14,19%), activități de servicii administrative și activități de servicii suport (13,92%) și informații și comunicații (11,38%).

 

Creșterea cea mai mică a avut loc în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (1,77%).

 

Creșterea față de același trimestru al anului precedent — indici în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare — pentru componenta privind cheltuielile directe (salariale) cu forța de muncă a fost de 7,66%, iar pentru indicii în formă brută (neajustată) de 7,64%. Componenta privind cheltuielile indirecte (non-salariale) a înregistrat creșteri similare (7,66%, respectiv 7,64%). (sursa: AGERPRES)