Indicatorul de încredere macroeconomică se calculează pe o scară cu valori între zero (lipsa încrederii) şi 100 (încredere deplină în economia românească) pe baza a şase întrebări privind condiţiile curente referitoare la mediul de afaceri şi piaţa muncii şi a anticipaţiilor pentru un orizont de timp de un an pentru mediul de afaceri, piaţa muncii, evoluţia venitului personal la nivel de economie şi evoluţia averii personale.

 

Majorarea s-a datorat ambelor componente ale indicatorului. Astfel, indicatorul condiţiilor curente a fost de 45,2, în creştere cu 0,4 puncte faţă de valoarea înregistrată în exerciţiul anterior, iar indicatorul anticipaţiilor s-a majorat la 70,9 (cu 3,6 puncte peste nivelul înregistrat în ianuarie 2015).

 

În ceea ce priveşte cursul de schimb euro/leu, valorile mediane ale anticipaţiilor pentru cele două orizonturi de timp avute în vedere au consemnat un curs anticipat de 4,4500 pentru orizontul de 6 luni (faţă de valoarea de 4,5000 înregistrată în luna anterioară) şi respectiv de 4,4600 pentru orizontul de 12 luni (faţă de valoarea de 4,5000 înregistrată în exerciţiul anterior).

 

CFA România este asociaţia profesioniştilor în investiţii din România, deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst, calificare administrată de CFA Institute (SUA). CFA România este una dintre cele 144 de societăţi membre ale CFA Institute. CFA România are peste 160 de membri. (sursa: capital.ro)