Fonduri europene pentru IMM-uri. "Instrumentele financiare din cadrul Programului Operaţional Competitivitate (POC), în valoare de 59,3 milioane de euro, răspund nevoii de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) care se confruntă cu un risc crescut de creditare atunci când apelează la credite bancare", se precizează într-un comunicat al MFE. 

Soluţiile oferite de Fondul-de-fonduri sunt fondurile de investiţii pentru antreprenoriat (40 milioane de euro) şi instrumentul de creditare cu dobândă subvenţionată şi partajarea riscului (19,3 milioane de euro), disponibile prin intermediul unor instituţii financiare. 

"Pregătirea instrumentelor financiare pentru competitivitate reprezintă un pas important pentru viitor. Trebuie să ne gândim încă de pe acum la trecerea la următoarea etapă, în care fondurile UE vor reprezenta mai mult instrumente financiare decât granturi', a declarat Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene. 

Semnarea Acordului constituie o continuare firească a succesului înregistrat în implementarea iniţiativei JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), cu finanţare din POS CCE 2007-2013, prin care au fost create trei instrumente financiare (garanţie de portofoliu, credite cu dobândă subvenţionată şi partajarea riscului, capital de risc). Prin bugetul JEREMIE de 225 milioane de euro s-au acordat până în prezent 6.000 de credite şi investiţii pentru IMM în valoare totală de 600 milioane de euro. 

"Implementarea cu succes a iniţiativei JEREMIE a încurajat continuarea parteneriatului nostru cu Guvernul României pentru finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Pe baza realizărilor din trecut, trecem acum la lărgirea gamei de instrumente de finanţare, oferind şi ideilor de afaceri suportul necesar pentru a creşte şi a inova", a declarat Piotr Stolowski, director pentru Europa Centrală şi de Est la Fondul European de Investiţii. 

Fondul European de Investiţii (FEI) face parte din Grupul Băncii Europene de Investiţii. FEI contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene de a sprijini inovarea, cercetarea şi dezvoltarea, antreprenoriatul şi crearea de locuri de muncă. (sursa: capital.ro)