Birouri ale unor firme inter­naţio­nale, dar conduse de manageri români, fir­mele de consultanţă şi intermediere imo­biliară au „la prima mână“ infor­maţii despre apetitul de investiţii al dez­voltatorilor şi cererea din piaţa imo­biliară, iar în perioada crizei au dez­voltat şi departamente de property mana­gement sau de certifi­care ener­getică a clădirilor pentru a-şi diversifica sursele de venituri.

 

 Faţă de 2013, în rândul firmelor de consultanţă imobiliară au intrat peste 100 de noi angajaţi, atât pe poziţii de entry level, cât şi consultanţi seniori, re­cru­taţi în unele cazuri de la inves­titori sau dezvoltatori imobiliari. La înce­putul crizei, drumul era de cele mai multe ori în sens invers, şi anume dinspre consultanţă spre investitor. (sursa: zf.ro)