Gravitatea situaţiei este dată de faptul că peste 70% din valoarea contravenţiilor aplicate de ISC provine din controalele efectuate la obiectivele în execuţie. Inspectorii au acordat 793 de amenzi în valoare de 3,61 mil. lei în urma acestor controale, numai în primul semestru al acestui an.

Rapoartele de activitate ale instituţiei arată că a fost dispusă oprirea lucrărilor de construcţie în cazul a 174 de obiective controlate în primele şase luni ale anului, iar în 15 cazuri au fost sesizate organele de urmărire penală, pentru fapte care constituie infracţiuni. În aproape 300 de cazuri, inspectorii ISC au cerut constructorilor refacerea lucrărilor care au fost găsite cu probleme.

ISC a efectuat în această perioadă şi 167 de controale la firme cu activitate în proiectare. În urma acestora, inspectorii au constatat peste 230 de nereguli şi au dat 25 de amenzi. Controalele au descoperit „neconformităţi majore şi grave privind elaborarea de proiecte incomplete, care conţin neconcordanţe între partea scrisă şi desenată, fără detalii de execuţie, cu caiete de sarcini incomplete, nerespectări ale normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare“, se precizează în rapoartele inspectoratului.   

Numărul mare de controale efectuate de ISC vine şi ca urmare a solicitărilor în creştere de la procurorii DNA şi Departamentul pentru Lupta Antifraudă.


Autorităţile publice, specialiştii şi beneficiarii se fac vinovaţi de utilizarea unor sisteme de proastă calitate în construcţii, în ciuda faptului că normele în domeniu au devenit tot mai dure, aceasta este principala concluzie rezultată în urma Adunării Naţionale a Diriginiţilor de Şantier care a avut loc în septembrie.

„Sistemul calităţii în construcţii a ajuns pe marginea prăpastiei şi este necesar a fi luate măsuri. Există deficienţe majore pornind de la nivelul autorităţilor publice, trecând prin corpul de specialişti şi a executanţilor şi până la beneficiari, ce nu doresc să investească în calitate în favoarea unor costuri scăzute de execuţie. Trebuie să recunoaştem deschis că deşi normele au devenit mai exigente se realizează lucrări de execuţie de proastă calitate“, a declarat Cezar Petre, preşedintele asociaţiei Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier.

Înfiinţată la începutul acestui an, asociaţia reuneşte interesele a mai mult de 800 de diriginţi de şantier,. În evidenţele ISC figurează 12.247 de diriginţi de şantier autorizaţi.

“S-au identificat trei probleme principale care au condus la acest lucru: statul nu mai investeşte în pregătirea specialiştilor şi nici nu a realizat un cadru necesar ca acest lucru să cadă în sarcina asociaţiilor profesionale. O a doua cauză o reprezintă subfinanţarea din partea investitorului care nu doreşte construcţii de calitate în favoarea unui cost scăzut. În acest sens el ocoleşte dirigintele de şantier şi alege un executant ce nu poate asigura realizarea unor construcţii de calitate. O a treia cauză este lipsa muncitorilor specialişti în construcţii, în condiţiile în care sistemul de învăţământ nu mai oferă oameni pregătiţi”, a menţionat inginerul Marius Dorin Lulea.
Un al participant la eveniment a declarat că regia proprie trebuie să fie complet eliminată deoarece cele mai multe probleme se identifică în această situaţie. Pe lângă faptul că se foloseşte în mod abuziv, reprezintă şi un mijloc de ocolire a plăţii obligaţiilor fiscale, o infracţiune, spun specialiştii.

Nina Stelea, reprezentanta ISC a declarat că „au fost implimentate în ultimul an două măsuri importante ce vizează calitatea: garanţia obligatorie şi certificarea firmelor de construcţii, pentru a nu se mai admite lucrări executate de companii ce nu au personal calificat. Inspectoratul a propus şi definirea prin lege a «regiei proprii», pentru a se evita folosirea abuzivă şi ilegală. De asemenea suntem în faza de implimentare a unui proiect de înregistrare şi urmărire electronică a investiţiilor, în vederea reducerii birocraţiei”. (sursa: capital.ro)