„În Barbu Văcăres­cu acum traficul este blocat, dar încă sunt pro­iecte ce vor fi inau­gurate şi traficul se va îngreuna tot mai mult. Municipalitatea tre­buie să încurajeze şi alte zo­ne. Angajatul nu tre­buie să petreacă două ore în trafic pentru a merge la muncă sau a merge acasă de la serviciu. Birourile trebuie să ajungă mai aproape de zona rezidenţială“, a spus Tal Roma, De­velop­ment Mana­ger în cadrul AFI Europe România.

 

Israelienii de la AFI au în plan construcţia AFI Tech Park Bucharest între Şos. Progresului şi b-dul Tudor Vladimirescu din Capi­tală, lângă viitoarea staţie de metrou Aca­demia Militară.

 

„Acum toată lu­mea se concen­trează pe angajaţi, pe cali­tatea vieţii. Nu vrei să petreacă atât de mult timp în trafic, ci să stea aproape de casă, să nu ajungă acasă la 9-10 sea­ra din cauza tra­ficului“, a spus Tal Roma. (sursa: zf.ro)