Metoda recomandată de măsurare a suprafețelor închiriabile

Această recomandare definește termenii și conceptele cerute în măsurarea suprafețelor închiriabile; împarte suprafețele în diferite categorii închiriabile; explică principiile definiției suprafeței; și, pe baza celor de mai sus, propune o metodă de analiză și calcul a suprafețelor închiriabile. De asemenea, introduce conceptul de raport al valorii de închirie. Metoda de calcul este recomandată în cazul clădirilor de birouri cu mai mulți chiriași, dar poate fi folosită și pentru proprietățile cu un singur chiriaș.