În luna iunie 2015, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, faţă de luna precedentă, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 21,9% , respectiv cu 3,5%. 

 

În semestrul I 2015, volumul lucrărilor de construcţii a crescut faţă de semestrul I 2014, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 10,3%, respectiv cu 10,9%.

 

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut ca serie brută, cu 21,9%, creştere evidenţiată astfel: lucrările de construcţii noi cu 24,9%, lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 23,8% şi la lucrările de reparaţii capitale cu 4,9%.

 

Pe obiecte de construcţii au avut loc creşteri la construcţiile inginereşti şi la clădirile nerezidenţiale cu 30,3%, respectiv cu 22,4% . Clădirile rezidenţiale au scăzut cu 7,9%.

 

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate s-a înregistrat pe total o creştere cu 3,5%, evidenţiată la lucrările de construcţii noi cu 6,0%. Lucrările de reparaţii capitale şi lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au scăzut cu 6,5%,respectiv cu 6,0%.

 

Pe obiecte de construcţii, clădirile nerezidenţiale şi construcţiile inginereşti au crescut cu 6,3%, respectiv cu 4,0%. La clădirile rezidenţiale s-a înregistrat o scădere cu 26,2%.

 

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută cu 13,0%. Pe elemente de structură au avut loc creşteri astfel: lucrările de construcţii noi cu 16,4%, lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 10,9% şi la lucrările de reparaţii capitale cu 1,8%.

 

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la clădirile nerezidenţiale cu 43,8% şi la construcţiile inginereşti cu 12,8%. Clădirile rezidenţiale au scăzut cu 23,9%.

 

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 13,5%. Pe elemente de structură s-au înregistrat creşteri astfel: lucrările de construcţii noi cu 16,6%, lucrările de reparaţii capitale cu 12,8% şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 4,7%.

 

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la clădirile nerezidenţiale şi la construcţiile inginereşti cu 47,9%, respectiv cu 3,3%. Clădirile rezidenţiale au scăzut cu 24,4%.

 

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut pe total, ca serie brută, cu 10,3%. Pe elemente de structură au avut loc creşteri la lucrările de reparaţii capitale cu 14,0 %, la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 11,0% şi la lucrările de construcţii noi cu 9,3%.

 

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut astfel: clădirile nerezidenţiale cu 13,5%, construcţiile inginereşti cu 10,1% şi la clădirile rezidenţiale cu 4,9%.

 

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a crescut pe total cu 10,9%. Pe elemente de structură s-au înregistrat creşteri astfel: lucrările de reparaţii capitale cu 19,9%, lucrările de construcţii noi cu 11,0% şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 8,7%.

 

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut astfel: clădirile nerezidenţiale cu 16,3%, clădirile rezidenţiale cu 12,0% şi la construcţiile inginereşti cu 0,8%. (sursa: capital.ro)