Astfel, plafonul maxim echivalent cu 5 salarii medii brute (2.681 lei în 2016, propus la 3.131 lei în 2017) dispare de la 1 februarie, urmând ca salariații remunerați brut cu mai mult de 15.655 lei lunar să achite contribuțiile pentru tot venitul realizat. Totodată, nici persoanele care au exclusiv venituri din investiții – dividende, dobânzi -  nu vor mai beneficia de plafonare la contribuții.

Principalele modificări în Codul fiscal de la 1 februarie 2017 sunt:
Impozit pe profit
Societățile cu activități exclusiv de  inovare, cercetare – dezvoltare sunt scutite de impozit pe profit în  primii 10 ani de activitate. Companiile nou-înființate în acest domeniu  vor beneficia de facilitate pe o perioadă de  10 ani de la înființare. Momentul de la care începe să curgă termenul de 10 ani este determinat astfel:

Pentru firmele existențe se va calcula începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență;
Pentru cele care se înființează  după  data  intrării în vigoare a ordonanței  vor fi avuți în vedere primii 10 ani de activitate.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Vor fi încadrate la regimul fiscal al microîntreprinderilor persoanele juridice care au cifra de afaceri până la 500.000 euro la 31  decembrie a anului fiscal precedent. Până la 1 februarie, limita era de 100.000 euro.

Cota de impozitare este de  1%  pentru  microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați și de 3% pentru cele fără salariați. Cota de 2% pentru cele cu un salariat se abrogă.

Creșterea plafonului la 500.000 euro va avantaja majoritatea microîntreprinderilor, cu excepția celor care au o profitabilitate mai mică de 6.25% pe an. Acestea pot să analizeze posibilitatea de a trece la plata impozitului pe profit prin majorarea capitalului social la 45.000 lei.

Impozitul pe venit
Persoanele fizice care realizează venituri din salarii ca urmare a desfășurării activităților cu caracter sezonier, în clasificările CAEN de la art. 1 din Legea nr. 170/2016 (CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630) sunt scutite de impozit pe venit în cazul contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată de 12 luni.

 Contravaloarea abonamentelor medicale suportate de angajați sunt deductibile  la calculul impozitului  pe  veniturile  din  salarii și  asimilate salariilor în limită echivalentului în lei al sumei de 400 euro anual.

Impozitul pe transferul proprietății
Pentru veniturile obținute din transferul proprietăților imobiliare este introdus un plafon neimpozabil  de 450.000 lei. Pentru suma care depășește plafonul, impozitul este 3%. Prin urmare, pentru tranzacțiile cu valori inferioare plafonului neimpozabil nu va fi plătit impozit. Intră sub incidența scutirii transferul dreptului de proprietate pentru construcții de orice fel și terenuri aferente acestora, precum și terenurile de orice fel fără construcții.

Contribuții sociale obligatorii
Plafonul reprezentând  valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu  brut,  aferent  bazei  lunare  de  calcul    a  contribuțiilor  de  asigurări  sociale,  în  cazul persoanelor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, este eliminat. În aceste condiții, persoanele care au salarii mai mari de 5 ori salariul mediu brut stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale datorează CAS și CASS la tot venitul realizat.

Plafonul maxim al bazei lunare de calcul a CASS, reprezentând contravaloarea a 5 câștiguri salariale medii brute, prevăzut în cazul veniturilor din investiții și din alte surse este, de asemenea, eliminat. Astfel, pentru venituri exclusiv din dividende, dobânzi sau alte surse (enumerate de Codul fiscal, printre care de menționat sunt: bunurile și/sau serviciile primite de un participant la persoană juridică, acordate/furnizate de către persoană juridică în folosul personal al acestuia), CASS  se  datorează  asupra întregului venit realizat.

Pentru persoanele care au, în cursul anului fiscal, venituri din salarii și asimilate salariilor,  pensii,  activități independente, cedarea folosinței bunurilor, asocierea cu o persoană juridică sau venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, se reintroduce scutirea de la plata CASS pentru veniturile din investiții  și/sau  din  alte surse.

Abonamentele medicale suportate de angajați vor fi deduse din impozitul pe salariu, în același plafon

Contravalorea abonamentelor medicale suportate de angajați va fi dedusă de la calculul impozitului pe veniturile din salarii, la fel ca primele de asigurare voluntară de sănătate, dar în limita aceluiași plafon, echivalentul în lei al sumei de 400 euro anual.

Până astăzi au fost prezent deduse, de la calculul impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, primele de asigurare voluntară de sănătate, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro. (sursa: profit.ro)